Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie O - Odense > 3. generation

 Forside

 Familie O  Odense
 1. generation
 2. generation
 3. generation
     O3.1 Anna Sophia Pauline
          Larsdatter Cronborg

     O3.3 Rasmus Larsen           Cronborg
     O3.5 Friderich Larsen           Cronborg
     O3.6 Jaocbine Janette           Larsdatter Cronborg
     O3.7 Jens Larsen           Cronborg

 4. generation
 5. generation

3. generation

O3.1  Anne Sophie Pauline Larsdatter Cronborg
Døbt 30.8.1792 i Vor Frelser, København, datter af Lars Rasmussen Cronborg (O3) og Friderica Louise Andreasdatter.

Gift 8.11.1820 i Holmen, København med Simon Danielsen Høffding, født 5.8.1793 i Vor Frelser sogn, søn af brændevinsbrænder Poul Simonsen Høffding og Maren Poulsdatter.
Børn:
O3.1.1 Augusta Marie Louise Høffding, døbt 23.11.1823 i Vor Frue, København.
O3.1.2 Carl Simon Daniel Høffding, født 11.12.1824, døbt 4.4.1825 i Holmen.

Ved vielsen bor hun Gammel Strand nr. 158. Hendes bror Rasmus er hendes forlover. Simon og Rasmus er begge styrmænd. Tre år senere er hendes mand Simon skipper.

 


Anne Cronborgs underskrift 1831

Anne er til stede ved broren Friderichs skifte 13.10.1831. Da er hun enke.

Datteren Augusta Marie Louise er i 1834 i pleje hos Annes søster Jacobine Janette i Stege.

1840 og 1845 Anne og datteren bor sammen i Smedens Gang 123, stuen.
1850 bor hun på samme adresse, men datteren bor der ikke mere.


 

O3.3   Rasmus Larsen Cronborg
Født 14.2.1796 i Store Strandstræde, København, døbt 28.2.1796 i Sankt Nikolaj, søn af Lars Rasmussen Cronborg (O3) og Friderica Louise Andreasdatter.

Styrmand …1820 – 1834… i København.
Er forlover for søsteren Anna Sophia Pauline i 1820

Gift 14.1.1729 i Trinitatis med Karen Kirstine Michaelsen, født ca. 1798.
De bor Kaninlængden 80.
Usikker på dato og sogn da han ikke kaldes Cronborg her.
Børn:
O3.3.1 Hanssine Cronborg født ca. 1828

1834 Styrmand Cronborg bor Borgergade 140,2.Sal. Han er fraværende i koffardifart og der er ingen hjemmeboende børn.
Ved morens skifte i 1838 er han skibsfører fra Altona.
1840 kaptain Cronborg bor Magstræde 35, datteren Hanssine bor hjemme. Skriften er ret ulæselig og dårligt stavet.

Videre arbejde:
Check Nyboder husbøger i 1840.


 

O3.5   Friderich Larsen Cronborg
Født 8.1.1800 ved Gammel Strand, København, døbt 31.1.1800 i Sankt Nikolaj, søn af Lars Rasmussen Cronborg (O3) og Friderica Louise Andreasdatter.

Død 11.10.1831 på Almindeligt Hospital, boede Dybensgade 166 i København, begravet 17.10.1831 i Holmen.

Ved begravelsen var han snedkerfrimester.

Der blev holdt skifte efter ham 13.10.1831 (Københavns Skiftekommission. Forseglingsprotol). Han døde fattig og uden efterladte. Den eneste der var til stede ved skiftet var hans søster Anne.


 

O3.6   Jacobine Janette Larsdatter Cronborg
Født 10.9.1801, Gammel Strand, døbt 25.10.1801 i Sankt Nikolaj, København, datter af Lars Rasmussen Cronborg (O3) og Friderica Louise Andreasdatter.

Konfirmeret 1.10.1815 i Helligånd.

Gift 23.11.1823 i Vor Frue, København, med skipper i Stege Peder Olsen, født 5.10.1790, døbt 28.11.1790 i Stege, søn af Ole Jensen og Maren Rasmusdatter.
Børn:
O3.6.1 Annette Frideriche Louise Olsen, født 2.11. 1824 i Stege.
O3.6.2 Charlotte Amalia Olsen, født 21.4.1826 i Stege.
O3.6.3 Peder Ludvig Olsen, født 9.1.1829 i Stege, død 13.5.1829 i Stege.
O3.6.4 Peter Ludvig Olsen, født 7.4.1830 i Stege.
O3.6.5 Vilhelmine Jacobine Olsen, født 23.7.1832 i Stege.
O3.6.6 Sophie Pauline Olsen, født 2.8.1834 i Stege.
O3.6.7 Rasmus Olsen, født 8.7.1837 i Grønsund, døbt 20.8.1837 i Fanefjord, konfirmeret 1851 i Stege.
O3.6.8 Augusta Marie Olsen, født 12.10.1841 i Stege.
O3.6.9 Thora Natalia Olsen, født 25.5.1844 og døbt 8.8.1844 i Stege, død 2.12.1844 og begravet 10.12.1844 i Stege.

Ved vielsen bor hun Fiolstræde 67. Hendes svoger skipper Simon Danielsen Høffding er hendes forlover.

Familien bor 1834-1850 i Vestergade 67 i Stege. Dog boede de ved Grønsund 1837-1838 hvor Peder Olsen var færgebestyrer.

1834 bor Jacobine Janettes mor Friderica Louise Andreasdatter og niece Augusta Louise Maria Høffding (O3.1.1) hos dem i Stege.

Jacobine Janette Cronborg døde i Stege 4.10.1848 og blev begravet 10.10.1848.

Peder Olsen døde 1.9.1850 i Stege, begravet 5.9.1850 i Stege.
Skifte: Stege Byfoged 30.4.1852 og 31.12.1852

Links:
Folketællinger 1840, 1845, 1850


 

O3.7   Jens Larsen Cronborg
Født 22.10.1803, Gammel Strand i København, døbt 6.11.1803 i Sankt Nikolaj, søn af Lars Rasmussen Cronborg (O3) og Friderica Louise Andreasdatter.

Konfirmeret efterår 1818 i Helligånd.

Skuespiller

Opholdt sig i Norge sandsynligvis i perioden 1840-1852

I Karl Mantzius: ”Min far og jeg”, Gyldendal 1919, står side 64-65:
Kristianias nye Teater, der aabnedes den 4. Okt. 1837, var en Art Stadteater, for saa vidt det var bygget af et Interessentskab og lededes af et Repræsentantskab og en Bestyrelse af Byens Borgere. Hverken blandt Repræsentanterne eller i Bestyrelsen var der en eneste Teaterfagmand. Den daglige sceniske Ledelse var derimod lagt i Hænderne paa tre danske Skuespillere Jørgensen, Nielsen og Cronborg.
Jens Larsen Cronborg f. 1807, deb. i Kristiania 1836, en ret dygtig og alvorlig Karakterskuespiller. Han gik i Halvtredserne tilbage til Danmark og var i ca. 10 Aar ved Folketheatret. Døde som Reservekontrolør v. d. kgl. Teater i 1870.

Gift 14.8.1839 i Frederiksberg kirke, København med Oline Frederikke Enger, født 1803 i Frederikshald i Norge. Hun stammede fra Hans Colbjørnsen i Frederikshald.
Børn:
O3.7.1 Louise Rasmine Cronborg, døbt 3.6.1840 i Domkirken, Oslo, Norge
O3.7.2 Camilla Augusta Cronborg, døbt 13.5.1843 i Domkirken, Oslo, Norge
O3.7.3 Johanne Henriette Cronborg, døbt 14.5.1849 i Domkirken, Oslo, Norge

Bopæl:
1862 Viktoriagade
1863 Viktoriagade 8 i København
1869 Amagertorv 12 (Politiets Mandtal)
1870 Amagertorv 12

Jens Larsen Cronborg døde i 9.12.1870, begravet 18.12.1870 i Helligånd. Begravelsesprotokol nr. 3495 og nr. 3518.