Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie D - Vordingborg By > 2. generation

 Forside

 Familie D  Vordingborg By

 1. generation
 2. generation
     D1 Jonas Kronberg
     D2 Lars Michelsen Kronberg
     D3 Niels Michelsen Cronberg
 3. generation
 4. generation

2. generation

D1  Jonas Kronberg
Født ca. 1706 i Skåne, søn af Michel Cronberg (D).

1741 Rytter ved grev Ahlefeldts Kompagni i København
1742 - 1744 Rytter ved grev Ahlefeldts Kompagni i Vordingborg
1750 - 1782? Borger og skomager i Vordingborg

Trolovet 1. gang 16.5.1741 i Garnison, gift 10.10.1741 i Garnisons tyske menighed i København med Maria Dorthea Pedersdatter.
Børn:
D1.1 Søn Cronberg, begravet 3 uger gammel 13.8.1741 i Garnison.
D1.2 Peder Michelsen Cronberg, døbt 30.12.1742 i Vordingborg, begravet 18.4.1743 i Vordingborg.
D1.3 Michael Nielsen Cronberg, døbt 10.7.1744 i Vordingborg
D1.4 Agatha Hedvig Cronberg, født 23.10.1746, døbt 30.10.1746 i Præstø
D1.5 Anna Maria Magdalena Cronberg, døbt 26.10.1749 i Vordingborg, begravet 7.1.1750 i Vordingborg
D1.6 Anna Maria Dorothea Cronberg, døbt 13.12.1750 i Vordingborg, død ca. 1757. Se nedenfor.
D1.7 Peyter Cronberg, tvilling, døbt 6.4.1755 i Vordingborg, død 1755 eller 1757. Se nedenfor.
D1.8 Luddolf Lindersen Cronberg, tvilling, døbt 6.4.1755 i Vordingborg, død 1755 eller 1757. Se nedenfor.

18.4.1755 begraves Jonas Kronbergs liden søn i Vordingborg, om det er Peyter eller Luddolf skriver præsten ikke.
I begyndelsen af maj 1757 begraves i Kalvehave Jonas Kronbergs liden søn fra Vordingborg. Hermed er også den anden af tvillingerne død. Hvorfor han er begravet i Kalvehave vides ikke. Men hans mor er død så måske har han været i pleje der?

Ved datteren Agatha Hedvigs dåb bor de på Oluf Hansens Kro nord for Præstø. Måske har de været på rejse, da Agatha bliver født, for Agatha er kun 7 dage, da hun bliver døbt. De har måske tænkt, at det måtte de gøre for en sikkerheds skyld, inden de rejste videre hjem til Vordingborg. Agatha Hedvigs dåb er fundet af Lars Skovvang Larsen.

Jonas er fadder ved Gottfried Gronous datter Marias dåb 15.5.1744 i Vordingborg.

Maria Dorthea Pedersdatter døde 19.11.1756.
Der er skifte efter hende 6.7.1758 i Vordingborg. Kun børnene Michael og Agatha nævnes i skiftet, så Anna Maria Dorothea må også være død? Det kan være 1756-1758 hvor Vordingborg kirkebog mangler.

Jonas er gift 2. gang sandsynligvis efter skiftet i 1758.
Hans anden kone er født ca. 1721.
Børn:
D1.9 Anne Marie Jonasdatter Cronberg, født ca. 1764, sandsynligvis i Vordingborg
Vordingborg kirkebog mangler 1756-1781.

I brandtaxationen fra 1761 i Vordingborg fremgår det at Jonas Kronberg ejer et hus i Vestergadens nordre side. Huset beskrives som følger: ”gl Bygning, dog i god beboelig Stand, bestaaer til Gaden af 6 Fag, Bindingsverk og Straae Tag.” Vurderingen er 140 rigsdaler.

 


Vordingborg Skomagerlavs Svendeprotokol 1763

 

Jonas har underskrevet notaterne i Vordingborg Skomagerlavs Svendeprotokol 1763-1765.

De bor i Vordingborg by i 1771.

I brandtaxationen 6.3.1781 i Vordingborg beskrives Jonas Kronbergs hus på Torvets nordre side som følger: ”Bestaaende af 3½ Fag ud til Torvet, gl Bygning, Bindingsverk med Straaetag og kliinede Vegge”. Vurderingen er 40 rigsdaler.

Huset nedbrændte 7.7.1781. Det var en omfattende brand i Vordingborg hvor 16 byhuse eller bygårde brændte og 3 brændte delvist. Ca. 10% af byen brændte. Branden fik som det ses nedenfor konsekvenser for Jonas Kronberg. Sandsynligvis fik det også konsekvenser for os slægtsforskere da det nok var ved denne lejlighed at Vordingborg Kirkebog 1756 – 1781 brændte.

Huset genopføres og ejes 1784 af købmand Lars Terpager Staal.

5.5.1782 bliver Jonas og hans datter Anne Marie indsat i Odense Tugthus. De er taget i at tigge i Svendborg og blevet idømt 4 ugers arbejde i tugthuset plus betaling for opholdet i tugthuset. De har pas fra borgmester Lyster i Korsør dateret 1.5.1782 og Jonas har bevis fra Skomager Lavet i Vordingborg dateret 1.4.1782. De har åbenbart søgt lykken andetsteds efter deres store ulykke.
Tak til Ane Knudsen, som har fundet dem i Fangeprotokollen fra Odense Tugthus.

I 1787 er datteren Anne Marie væverpige hos Henrich Ebener i Slagelse og Jonas er hospitals lem i Hospitalet i Bredgade i Slagelse. Han er nu enkemand og 82 år.

 

 

D2    Lars Michelsen Kronberg
Søn af Michel Cronberg (D).

Lars Michelsen Cronberg er truffet første gang som fadder ved Jonas Kronbergs (D1) første barns dåb i 1742 i Vordingborg.

Lars er borger og sadelmager i Vordingborg.

Trolovet 12.8.1746 og viet 25.11.1746 i Vordingborg til enken Bodil Jørgensdatter.
Børn:
D2.1 Anna Maria Cronberg, døbt 3.12.1746 i Vordingborg
D2.2 Hanne Clarella Cronberg, døbt 4.2.1750 i Vordingborg
D2.3 Louise Cronberg, døbt 6.6.1751 i Vordingborg, begravet 29.5.1752 i Vordingborg
D2.4 Michel Jørgen Cronberg, døbt 31.12.1754 i Vordingborg, død (1755-1759)

Til ægteskabet medbringer Bodil 3 børn:
Hendes stedsøn Lars Hansen Piil (D2.S1), født ca. 1735
Hendes datter uden for ægteskab Christiane Nielsdatter (D2.S2), født ca. 1741
Hendes søn Christian Hansen Piil (D2.S3), født 1742

I Vordingborg Ligbærerlavs Lavsprotokol nævnes Lars Cronberg
8.6.1750 som medlem af Brand Lavet
20.6.1751 som sadelmager, der bliver optaget i Ligbærerlavet
5.12.1754 som medlem af Ligbærerlavet
5.6.1755 som oldermand i Ligbærerlavet med underskrift
24.6.1756 som oldermand i Ligbærerlavet med underskrift
20.6.1757 som bisidder i Ligbærerlavet og måske med underskrift
2.7.1758 som lavsbroder i Ligbærerlavet .

 


Lars Kronbergs underskrift i Vordingborg Ligbærerlavs Lavsprotokol 1755

 

Der er skifte efter Sadelmager Lars Cronberg, 29.5.1759 i Vordingborg.
Sønnen Michel Jørgen nævnes ikke, så han må være død inden.

Bodil Jørgensen gifter sig 3. gang 1760 eller senere med enkemand og bager Christen Hansen. Christen Hansen har 4 børn med fra sit tidligere ægteskab.

Det ene barn Kirstine Christensdatter bliver gift med Bodils stedsøn fra første ægteskab Lars Hansen Piil.

Christen Hansen dør 1770 i Vordingborg.
Skifte: Vordingborg Byfoged 23.1.1770

Bodil Jørgensdatter dør 1781 i Vordingborg.
Skifte: Vordingborg Byfoged 30.4.1781

Der er ingen kirkebog i Vordingborg 1756-1781.

Lars Cronberg i Vordingborg Ligbærerlavs Lavsprotokol er fundet af Henrik Mejlby.

 

---------- Noget om Bodil Jørgensdatter ----------

Barn uden for ægteskab:
D2.S2 Christiane Nielsdatter, født ca. 1741

Bodil Jørgensdatter får syndsforladelse 17.2.1741 i Vordingborg for lejermål begået i Præstø med en corporal ved Pops Compagni hos Christian Schibsted.

1. gang trolovet 12.1.1742 og gift 25.4.1742 i Præstø med borger og kornmåler i Vordingborg Hans Christensen Piil. Se nedenfor.
Børn:
D2.S3 Christian Hansen Piil, døbt 9.12.1742 i Vordingborg

Til ægteskabet medbringer Hans Christensen Piil sønnen Lars Hansen Piil (D2.S1).

Hans Christensen Piil begravet 16.2.1744 i Vordingborg
Skifte: 11.3.1744 Vordingborg Byfoged

 

---------- Noget om Hans Christensen Piil ----------

Han bruger sin første kones navn Piil efter hendes død. Ved vielsen til hende og ved første barns dåb kaldes han kun Hans Christensen.

1. gang trolovet 23.11.1731 og gift 8.2.1732 i Vordingborg med Anna Cathrine Larsdatter Piil, datter af Lars Olsen Piil og Margrethe Ipsdatter.
Børn:
• Inger Maria Piil, døbt 27.8.1732 i Vordingborg AOL 93, begravet 4.11.1736 i Vordingborg
D2.S1 Lars Hansen Piil, født ca. 1735

Anna Cathrine Larsdatter Piil begravet 26.5.1741 i Vordingborg
Skifte: 1.7.1741 Vordingborg Byfoged

Anna Cathrine Larsdatter Piils far Lars Olsen Piil er begravet 4.6.1731 i Vordingborg.
Skifte 9.2.1732 Vordingborg Byfoged.

Anna Cathrine Larsdatter Piils mor Margrethe Ipsdatter begraves 1.4.1745 i Vordingborg
Skifte: 29.3.1745 Vordingborg Byfoged
Skiftet indeholder et testamente fra 13.2.1745 hvor Margrethe testamenterer sin ejendom i Algade til Bodil Jørgensdatter mod at hun sørger for Margrethe resten af livet, overtager hendes gæld og giver 50 slettedaler til Margrethes barnebarn Lars Hansen Piil når han bliver myndig. Lars Hansen Piil er Bodil Jørgensdatters stedsøn. Hun er således husejer da hun året efter bliver gift med Lars Cronberg.

 

---------- Noget om Christen Hansen ----------

Christen Hansens 1. kone Cathrine Jacobsdatter dør 1760 i Vordingborg
Skifte: Vordingborg Byfoged 24.4.1760

 


D3     Niels Michelsen Cronberg
Født ca. 1717, søn af Michel Cronberg (D).

Sadelmager i Præstø …1754-1758… og i Nykøbing Falster fra 1760.
Han får borgerskab 11.3.1760 i Nykøbing Falster som sadelmager. Han kommer da fra Præstø.

Gift 1. gang med Anne Margrethe Christophersdatter, født ca. 1726
Børn:
D3.1 Michael Nielsen Cronberg, døbt 18.1.1754 i Præstø, begravet 1.9.1781 i Nykøbing Falster
D3.2 Frederich Nielsen Cronberg, døbt 9.11.1755 i Præstø
D3.3 Lisbeth Nielsdatter Cronberg, døbt 1.6.1758 i Præstø
D3.4 Bodil Maria Cronberg, født ca. 1760 i Nykøbing Falster
D3.5 Anna Sophia Cronberg, født 1768 eller tidligere
D3.6 Søn, født ca. 1775, begravet 31.10.1783 i Nykøbing Falster

Lisbeth Cronbergs dåb i Præstø er fundet af Lars Skovvang Larsen.

Han kaldes Niels Crondal/Chrondal ved de to første børns dåb i Præstø. Men det må være ham, da børnene kendes senere og der er ikke fundet andre Crondal i Præstø kirkebog. I øvrigt hedder hans kone det samme som ved tredje barns dåb og han er sadelmager ved alle tre børns dåb.

Nykøbing Falster kirkebog 1750 – 1771 mangler, dog findes vielser.

Han er forlover i Nykøbing Falster 1764, 1767, 1768 og 1771.

I brandtaxationen for Vordingborg 1771 bor han til Torvet. Huset er på 4 fag og 2 etager højt og i mådelig stand. Vurderingen er 80 rigsdaler.

 


Forlover i 1768.
Han har selv skrevet ”N: M C:” og præsten har skrevet: ”Niels Micaelsen Cronbergs navn”.

 

Anne Margrethe Christophersdatter blev begravet 1.9.1780 i Nykøbing Falster.

I brandtaxationen 1781 for Nykøbing Falster bor han til Torvet. Huset ”bestaar af 4re fag, 2de etager høyt”. Vurderingen er 80 rigsdaler.

Gift 2. gang 10.10.1783 i Stadager på Falster med enken Anna Cathrine Mortensdatter, født ca. 1736.

Niels Michelsen Cronberg blev begravet 6.6.1803 i Nykøbing Falster.

Anna Cathrine Mortensdatter døde som hospitalslem 6.5.1821 i Nykøbing Falster og blev begravet 9.5.1821.

 

---------- Noget om Anna Cathrine Mortensdatter ----------

Anna Cathrine Mortensdatter har været gift to gange tidligere.

Gift 1. gang 4.11.1763 i Vesterborg på Lolland med snedkersvend Friderich Hartvigsen. Han kaldes Friderich Snedker.
Børn:
• Hartvig Friderichsen, døbt 24.9.1769 i Stadager på Falster
• Frideriche Friderichsdatter, døbt 28.2.1779 i Stadager

Friderich Hartvigsen blev begravet 5.10.1778 i Stadager.

Gift 2. gang 15.10.1779 i Stadager med snedkersvend Niels Olsen fra Nykøbing Falster, født ca. 1738.
Han kaldes Niels Snedker.
Børn:
• Ole Nielsen, døbt 14.4.1782 i Stadager, begravet 28.6.1790 i Nykøbing Falster.

Niels Olsen blev begravet 29.1.1783 i Stadager

 

 

D4     ? Michelsdatter Kronberg
Datter af Michel Cronberg (D).

Begravet 3.4.1748 i Vordingborg.
Ved begravelsen omtales hun som Lars Cronbergs liden Søster<\>.