Cronberg familier i Danmark

  Forside > Professioner

Forside

Professioner

Møller
     Askov Mølle
     Blæsbjerg Mølle
     Blåbæk Mølle
     Brede Mølle
     Bårse Vandmølle
     Frederiksborg Slotsmølle
     Grumløse Mølle
     Helledes Mølle
     Hellested Mølle
     Hellevads Mølle
     Hovby Mølle
     Hulemose Mølle
     Hårlev Mølle
     Juellinge Mølle
     Klintemøllen
     Langebæk Mølle
     Langebæk Manufakturmølle
     Lekkende Mølle
     Lundby Mølle
     Mern Mølle
     Nygårds Mølle
     Næstved Hestemølle
     Nørre Alslev Vejrmølle
     Sageby Mølle
     Stampen
     Stensby Mølle
     Stensby Manufakturmølle
     Tryggevælde Mølle
     Tubæk Mølle
     Vålse Mølle
     Ørholm Mølle
     Østre Mølle (Møn)

Flåden

Professioner

I forhold til antallet af Cronberg’er er antallet af professioner få. Det har jeg brugt som et af værktøjerne til at komme på sporet af hvem, der er i familie med hvem. Derfor er følgende oversigt over professioner udarbejdet.

Smed, møller, krovært, værtshusholder, brændevinsbrænder

Latinskole lærer, informator, degn, skoleholder

Skomager, saddelmager

Officer, mønsterskriver, fuldmægtig for regimentsskriver, rytter, grenader

Matros, opløber, kvartermester, bøsseskytte, enrolleret matros, tømmermand.


 

Møller

En hel del Cronberger er møllere, møllersvende eller møllerkoner. De først generationer er møllere ved vandmøller. Først senere generationer er møllere ved vindmøller. Samtlige Cronberg møllere, jeg har fundet, hører til Familien G og dens udgreninger familierne A, B og E.

Jeg forsøger her efterhånden at opstille lister over møllere ud fra kirkebøgerne. Det er måske en usædvanlig måde at gøre det på. Men ofte ser man ved en dåb af et møllerbarn, at fadderne udgør en liste over omegnens møllere. Det kan give unøjagtigheder i årstallene ved skiftet mellem to møllere og forveksling mellem møllere, pensionerede møllere og møllersvende.
Kilderne er senere suppleret med fæsteprotokoller og skifter. Endvidere Skøde- og Panteprotokoller, hvor det er ejeren, der ikke altid er mølleren, der nævnes.

En del af vandmøllerne var græsmøller eller vintermøller. Det vil sige at de efter 1. maj ikke måtte stemme vandet op, fordi de oversvømmede arealer skulle bruges til græsning og slåning. Nogle af dem var derfor suppleret med en hestemølle, så de kunne arbejde også i sommerhalvåret.
En vandmølle, der måtte arbejde hele året, kaldtes en hovedmølle.

I 1774 blev Vordingborg Ryttergods solgt og dermed fæstemøllerne. De bliver herefter ejendomsmøller.

Kilder:
Jeg har gjort god brug af følgende databaser:
Lars Skovvang Larsens hjemmeside, som omtaler mange af de her nævnte møllere.
Henrik Mejlbys krydsreference som indeholder kirkebogsuddrag fra Sydsjælland, hvor personer optræder i kirkelige handlinger uden for hjemsognet. Her kan man for eksempel finde personer, som bor i et sogn, hvor kirkebogen er gået tabt, eller ukendte slægtninge.
Generelt er det en fordel at man kan søge i dem i modsætning til kirkebøger.
Møllebogen 1689

Interesserer man sig for møller kan Mølleordbogen være til hjælp.

 

 


Epitafium i våbenhuset i Kalvehave kirke
Foto: Lars Skovvang Larsen

Indskriften lyder:

MEMENTO MORI
Denne Mindetavle over nu
ukendte Personer fra Christ=
ian den 4s Tid blev istand=
sat og paany ophængt i
Kallehave Kirke i Aaret
1910
Nationalmuseet

Detaljen med vandmøllen kan ses i større format i afsnittet om Jurgen Cronenberg (A). Epitafiet er ifølge teksten fra første halvdel af 1600-tallet. Det er mere en et halvt hundrede år før familien Cronberg kommer til Kalvehave sogn. Selv om det ikke direkte har med Cronberg familien at gøre, er det et prægtigt minde over vandmøllerne i Kalvehave.
Epitafiet kan være opsat over møllere i Stensby eller Langebæk. Det må være fra en af hovedmøllerne, da manufaktur møllerne først bliver opført af Cronberg familien.

 

Askov Mølle i Snesere sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle ved vandløb fra Flintemose, græsmølle.
 
-1721  Niels Sebbesen Kirsten Brodersdatter
1724-1732  Christen Berthelsen Sigersted Karen Nielsdatter Sebbesen
1732-1740  Christen Berthelsen Sigersted Kirsten Hendrichsdatter Pram
1740-1743  Niels Sørensen Kragh Kirsten Hendrichsdatter Pram
17431746  Niels Sørensen Kragh enkemand
1746-1771  Niels Sørensen Kragh Anne Sophie Jørgensdatter
1772-1790  Friderich Christian Lund Anne Sophie Jørgensdatter
1790-1799  Friderich Christian Lund Valdborg Christiansdatter
1799-1838  Christian Hansen Lund Valdborg Christiansdatter
1838-1840  Christian Hansen Lund enkemand

Niels Sørensen Kragh og Anne Sophie Jørgensdatters søn Søren Nielsen Kragh blev møller på Hovby Mølle.

Anne Sophie Jørgensdatter blev begravet 14.8.1790 i Snesere, 62 år gammel.

Frederich Christian Lund blev begravet 6.3.1799 i Snesere, 62 år gammel.

Kilder:
Folketælling 1787
Folketælling 1801

 

Blæsbjerg Mølle i Lillebrænde sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt
Ejendomsmølle ca. 1771.
 
-1771  Rasmus Olsen  
1771-1784  Johan Peter Schade Kirstine Rasmusdatter
1785-1789  Johan Peter Schade Cathrine Wimmer
1789-1799  Cornelius Wimmer Kirsten Rasmusdatter
1799-1801-  Hans Rasmussen Krog Kirsten Rasmusdatter

Johan Peter Schade købte møllen af Rasmus Olsen i ca. 1771 for 1000 rigsdaler.

Johan Peter Schades faster var Johanne Hansdatter Schade fra Tubæk Mølle og Grumløse Mølle.

Johan Peter Schade blev gift med Kirstine Rasmusdatter 12.7.1771 i Lillebrænde.

Kirstine Rasmusdatter var datter af Rasmus Olsen.

Johan Peter Schade og Kirstine Rasmusdatter var forældre til Diderich Johansen Schade, som blev møller på Hovby Mølle.

Johan Peter Schade blev gift med Cathrine Wimmer 15.9.1785.

1789 sælger Johan Peter Schade møllen til Cathrine Wimmers bror Cornelius Wimmer og overtager Hulemose Mølle efter hendes far, der døde 1789.

Cornelius Wimmer og Kirsten Rasmusdatter blev trolovede 23.10.1789 i Åstrup sogn.

Kirsten Rasmusdatter er datter af Rasmus Pille og Johanne Jørgensdatter i Garnevrå.

Cornelius Wimmer blev begravet 16.1.1799 i Lillebrænde.

Der er skifte efter Cornelius Wimmer i Falster Birks Skifteprotokol 18.1.1799, 28.10.1799

Hans Rasmussen Krog og formandens enke blev gift 13.12.1799 i Lillebrænde.

Hans Rasmussen Krog er sandsynligvis søn af møller i Lundby Mølle Rasmus Hansen Krog og Anne Margrethe Jørgensdatter.

Kilder:
P. Chr. von Rehling Qvistgaard: Hulemose. En gammel vandmølles historie og dens beboere. Historisk Samfund for Præstø Amt.
Folketælling 1787
Folketælling 1801

 

Blåbæk Mølle i Fakse sogn, Fakse herred, Præstø amt
Vandmølle ved Fakse Å og desuden en vindmølle opført 1828, fæstemøller under Rosendal gods.
 
-?-  Søren Rasmussen ?
-1725  Hans Christophersen ?
1725-1731  Johan Dok Birgitha Magdalena Hansdatter
1731-1751  Johan Dok Dorthe Cathrine Johansdatter
1752-1754  Johan Dok Dorthe Cathrine Pedersdatter
1754-1756  Hans Pedersen Seyer Maria Dorothea Berg
1756-1757  Johan Petter Gotteng  
1757-1766  Lars Jensen Alstrup  
1766-1767-  Niels Christensen Rebecha Mortensdatter Reenberg
-1775-  Svend Esbensen ?
-1780  Jørgen Andersen Lærke ?
1780-1789  Anders Rasmussen Anne Marcusdatter
1789-1813  Niels Frederichsen Anne Larsdatter
1814-1819  Niels Frederichsen Christiane Susanne Schrøder
1819-1822  enke Christiane Susanne Schrøder
1822-1845-  Søren Sørensen Schiølert Christiane Susanne Schrøder
1845-1869  Søren Sørensen schiølert Edel Christine Zuschlag
-1871-1923  Niels Jensen Charlotte Frederikke Gothardine Nielsine Nielsen
1929-1958  Theodor Laurits Jensen Jensine Christine Pedersen
1958-1992  Holger Nielsen Inger Jensen
1992-  Steen Kalum Jensen  

Der er tre møller i Fakse sogn. En vandmølle der ligger i Hovby by, Hovby Mølle, en vandmølle der ligger lidt længere nede ad Fakse å, Blåbæk Vandmølle og en vindmølle i nærheden, Blåbæk Vindmølle.

Fakse kirkebog begynder først i 1760.

Søren Rasmussen, død 1720 iflg. Rosendal skifteprotokol.

Der er skifte efter Dorthe Cathrine Johansdatter i 1751.

Johan Dock og enken Dorothea Catarina blev trolovet 26.5.1752 og gift 7.11.1752 i Præstø.

Enkemand Hans Pedersen Sejer og Maria Dorothea Berg blev gift 26.4.1754 i Vester Egede. Forlovere var Peder Sejer og Asmus Berg.

Johan Dock døde i Stensby og blev begravet 12.3.1758 i Kalvehave.
Skifte efter Johan Dok 22.4.1758 i Vordingborg Amtstue. Han døde som indsidder i Stensby.
Hans søn Johan Frederik Dok var 25 år i 1758 og møllersvend på Møn.

Niels Christensen og Rebecha Mortensdatter Reenberg blev trolovede 23.2.1766 og gift 27.7.1766 i Fakse.

Svend Esbensen møller i Blåbæk Mølles søn Arent døbt 6.8.1775 i Fakse. Lars Møller i Hovby Mølle er fadder.

Anne Larsdatter begravet 9.8.1813 i Fakse, 72 år gammel.
Skifteprotokollen, Rosendal gods, folie 142b-144a. Dødsanmeldelse den 4. august 1813 / skifte den 16. september 1813 efter Anne Larsdatter i Blåbæk Mølle.

Niels Frederichsen og Christiane Schrøder blev gift 19.1.1814 i Fakse.

Niels Frederichsen, møller i Blåbæks Mølle, død 17.6.1819, begravet 22.6.1819 i Fakse, 59 år gammel.
Skifteprotokollen, Rosendal gods, folie 197a-198a. Skifte den 17. juni 1819 efter fæstemøller Niels Frederiksen i Blåbæk Mølle.

Søren Schiøler og Christiane Schrøder blev gift 28.6.1821 i Fakse. Schjølert møller fra Store Heddinge er forlover.

Christiane Susanne Schrøder død 27.4.1845, begravet 2.5.1845 i Fakse, 67 år gammel.

Søren Schiølert blev gift med sin kusine Edle Christiane Zuschlag 1845. Nævnes på internettet, men ikke hvor.

Søren Sørensen Schiøler død 8.7.1869, begravet 15.7.1869 i Fakse, 79 år gammel.

Niels Jensen født 15.11.1838 i Faxinge, søn af gårdmand Jens Hansen og Kirsten Jensdatter.

Kirsten Olivia Jensen blev født 23.1.1871 i Fakse, datter af møller på Blåbæk Mølle Niels Jensen og Charlotte Frederikke Gothardine Nielsine Nielsen.

Niels Jensen og Charlotte Frederikke Gothardine Nielsine Nielsens søn Niels Frederik Jensen, blev født ca. 1876 i Fakse og han blev møller på Atterup Mølle, Øster Egede sogn.

Niels Jensen død 29.4.1923 begravet 4.5.1923 i Fakse, 84 år gammel.

Charlotte Frederikke Gothardine Nielsine Nielsen død 8.5.1929, begravet 14.5.1929 i Fakse, 82 år gammel.

Kilder:
wikipedia
Møllearkivet: Blåbæk Vandmølle, Blåbæk Vindmølle.
Dansk Mølleforum: Blåbæk Møllerne.
Høng-Haslev-Faxe Lokalsider: Blåbæks Mølle, med en fin liste over fæsterne ud fra fæsteprotokollen.
poulsteen.
Folketælling: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1880, 1890, 1906,

 

Brede Mølle i Kongens Lyngby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt
Vandmølle ved Mølleåen
 
1690-1692  Henrich Cronenberg (1600.05) Anne

Henrich Cronenberg var lesmed og kom fra Stampen.

Kilder:
Kongens Lyngby kirkebog
Wikipedia: Brede Værk
Lyngby Taarbæk Stadsarkiv: Mølleåen; Møller og fabrikker ved Mølleåen og Mølleåen; et nationalt industriminde.

 

Bårse Vandmølle i Bårse sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle ved samme møllebæk som Tubæk Møle, men lidt længere oppe ad bækken.
 
1718-1720  Allephas Andersen Margrethe Bendtsdatter

Allephas Andersen er født ca. 1654, søn af Anders Allephasen og Karen Hansdatter.
Allephas var smed i Bårse før han fæstede møllen.
Aliphas møller her i Byen blev begravet 8.10.1719 i Bårse, 65 år gammel.
Restancer af Kgl. Contributioner til ult. dec. 1720:
Bårse mølle 41 -2 -14 (vel restance i rigsdaler - mark - skilling) Alefas Møller.
Denne Mølle kan ej formedels armod og møllens slette tilstand ej betale de tilkommende skatter. Fra Reviderede Regnskaber.

 

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.
Lars Skovvang Larsen

 

Frederiksborg Slotsmølle i Frederiksborg Slots/Hillerød sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt
Vandmølle
 
-1814  Morten Høyer Skov Anne Margrethe Hintze
1814-  Morten Høyer Skov enkemand

Møller Morten Høyer Skov og Anne Margrethe Hintze er forældre til Caroline Kirstine Marie Høyer (A3.2.4.3X).
Møller Morten Høyer Skovs hustru Anne Margrethe Hintze blev begravet 19.1.1814 i Frederiksborg Slotssogn.
Tidligere var han møller på Ørholm Mølle og senere blev han møller på Østre Mølle i Magleby på Møn.

Kilder:
Frederiksborg Slotssogns/Hillerød kirkebog

 

Grumløse Mølle i Udby sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vindmølle
 
-1655  Peder Pedersen Møller Else Nielsdatter
-1753  Jacob Hansen Krog ?
1754-1756  Jacob Hansen Krog Johanne Hansdatter Schade
1757-1758  Lars Madsen (A3.7X) Johanne Hansdatter Schade
-1764-1775  Hans Christensen Krog Maren Gertsdatter
1775-1794  Johannes Pedersen Maren Gertsdatter
1794-1802  enke Maren Gertsdatter

Peder Pedersen Møller: Kilde: Niels Ulrik Schacks hjemmeside

Else Nielsdatter: Gift som enke 6.januar 1656 med Laurids Nielsen Møller, som var møller på Lekkende Mølle i Øster Egesborg sogn

Jacob Hansen Krog var bror til Margrethe Hansdatter Krog (A1.2X)

Johanne Hansdatter Schade var møllerenke fra Tubæk Mølle.

Jacob Hansen Krog fik døbt sønnen Hans 27.7.1755 i Udby. "Mølleren Kirchmans Kiæreste (Margrethe Hansdatter Krog (A1.2X)) i Steensbye Mølle bar Ham, Testes Peder Jacobsen i Kragevig, Mølleren Peder Busch i Sagebye Mølle, Mølleren Hans Christian og Søn Rasmus i Lundbye (Mølle) og Jacob Møllers Datter i Merhn Mølle. "

Hans Christensen Krogs mor Cathrine Hansdatter Krog var halvsøster til Margrethe Hansdatter Krog (A1.2X).

Skifte efter Hans Cristensen Krog 5.5.1775 i Skiftebehandlingsprotokol for Vordingborg Amt.

Møllen var vindmølle i 1775.

Maren Gertsdatter og Johannes Pedersen blev gift i Udby 4.8.1775

 

Helledes Mølle i Everdrup sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle, græsmølle, desuden hestemølle
 
-1771-1783  Silken Rosenberg Anne Cecilia Caspersdatter
-1790  Lorenz Peitersen Anne Cathrine Silkensdatter Rosenberg
1790-1801-  Lorenz Peitersen Anne Margrethe Larsen

1787: Møllen bebos af to enker, Maren Knudsdatter og Boel Jonases, som begge har opsigt med møllen.

Bækkeskov skifteprotokol 1790, side 41: Skifte 24/11 1790 efter møller Lorentz Peitersens hustru Anne Kathrine Rosenberg.

Everdrup? Torsdagen d. 19 December 1790, trolovedes enkemand Lorens Peitersen under (?) Helledes Mølle med pigen Anne Margrethe Lassen af Engelstrupgård forloverne var: Rasmus Nielsen i Engelstrup og Jens Jørgensen ibid.

Gisselfeld skifteprotokol 1792 (1):
side 776: Registrering 15/9 1792 efter møllerens konemoder Anne Cecilia Caspersdatter i Over Brødebæks Mølle, enke efter Silken Rosenberg i Helledes Mølle.
side 783: Skifte 11/10 1792 efter Anne Cecilia Caspersdatter i Over Brødebæk.
Arvinger:
Anne Ester Silkensdatter, gift med møller Hans Pedersen, Over Brødebæk.
Anne Cathrine Silkensdatter, død efter ægteskab med møller Lorentz Pedersen, Helledes Mølle.
Casper Silken, skovfoged i Kalbyris på Herlufsholm gods.

Kilder:
Per Stobbes hjemmeside om møller.
Møller i Næstved Kommune.
Gunna Schel Museths tråd hos DIS-Danmark
Folketælling 1787
Folketælling 1801

 

Hellested Mølle i Hellested sogn, Stevns herred, Præstø amt
Mølle under Bregentved Gods, beliggende i Hellested By.
 
1757-1765  Christian Svendsen Anne Sophie Madsdatter
-1771-1787-  Daniel Geelmyden/Gemynthe Else Nielsdatter
-1801-1808  Mads Christiansen Hauberg Birthe Kirstine Danielsdatter Gemynthe
1810-1843  Henning Larsen Birthe Kirstine Gemynthe

Der er to møller i Hellested sogn. Den ene ligger i byen: Hellsted Mølle, den anden uden for byen: Juellinge Mølle. Det kan let give anledning til forveksling, når der i en kilde er upræcis stedsangivelse.

Kilder:
Stamtavler over familierne Hauberg og Arboe.
Folketælling 1787
Folketælling 1801

 

Hellevads Mølle i Sværdborg sogn, Hammer herred, Præstø amt
Vandmølle ved Næs Å, nedlagt 1758, desuden hestemølle fra 1743, vindmølle fra 1770
 
-?-  Jørgen Nielsen Dorothea
-1743-1751  Hans Jørgensen Erk Maren Jørgensdatter
-1758-  enke Maren Jørgensdatter
-1761-1769  Jørgen Hansen Erch Kirstine Erichsdatter
1769-1776  Jørgen Hansen Erch Ane Marie Lorentzdatter Holsteen
1777-1780  Christen Stylsvig Ane Marie Lorentzdatter Holsteen
-1787  Peder Thorkildsen Bodil Pedersdatter
-1801-  Rasmus Pedersen Ane Margrethe Bentsen

Sværdborg kirkebog begynder først i 1739.

Øster Egesborg: Fest Circumb 1718: Da Niels Jørgensen i Lekkende Mølle får døbt sønnen Jørgen Nielsen, er gudmor fasteren, ? Jørgensdatter, fra Hellevads Mølle i Sværdborg sogn. 2 fremmødte kvinder fra Sværdborg sogn er faddere.

22.4.1731 i Vordingborg bar Hans Jørgens Hustrue af Græsbierg (Maren Jørgensdatter) møller i Hulemose Mølle Johan Henrich Cronbergs datter Ingeborre ved dåben.

Ved Hans Jørgen Erch af Græsbjergs søn Jørgens dåb 27.1.1732 i Vordingborg bar Inger Margrethe Johansdatter Kraft (A3X) ham og Anne Elisabeth Jørgensdatter Cronberg (A9) var fadder. Inger Margrethe Johansdatter Kraft var gift med møller i Hulemose Mølle Johan Henrich Cronberg (A3).

Møllerenken Dorothea blev begravet 24.2.1741 i Sværdborg. Der er skifte efter hende i Vordingborg Amtstues Skifteprotokol for 2. halve distrikt 13.11.1741. Af skiftet fremgår det at hendes afdøde mand, møller i Hellevads mølle, hed Jørgen Nielsen og at deres afdøde søn Niels Jørgensen var møller i Lekkende Mølle og deres datter Maren var gift med Hans Jørgen Erg i Hellevads Mølle.

Jørgen Hansen Erchs hustru Kirstine Ericsdatter begravet 19.12.1769 i Sværdborg.

Jørgen Hansen begravet 13.12.1776 i Sværdborg.

Hendric Andresen af Steenb: og Susanne Christoffersdatter af Hellevads mølle trolovede 1.4.1777 i Sværdborg.

Vielse efter Kongebrev d 30te Maj 1777: For hr Forvalter Christen Stylsvig i Kiøng og Jørgen Hansen Erks Enke Ane Marie Holsteen i Hellevads Mølle caverer Byefoged Kellerman og Klocker Gram.
Barn Johanne døbt 14.1.1778 i Sværdborg.
Barn Cathrine Maria døbt 1.11.1779 i Sværdborg.

Ane Marie Holsten blev begravet 28.3.1780 i Sværdborg, 26½ år gammel.

Peder Thorkildsen og Bodil Pedersdatters datter, Kirsten Pedersdatter, blev møllerkone i Hovby Mølle.

Per Nielsen Bock fra Hellev: Mølle begravet 1787 i Sværdborg, 80 år gammel.

Peder Thorkildsen i Hellev: Mølle begravet 19.11.1787 i Sværdborg, 42 år gammel.

Bodil Pedersdatter, enke efter møller Peder Thorkildsen i Hellevads Mølle begravet juni 1796 i Sværdborg, 48 år gammel.

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.
Folketælling 1787
Folketælling 1801

 

Hovby Mølle i Fakse sogn, Fakse herred, Præstø amt
Vandmølle ved Fakse Å, fæstemølle under Rosendal gods
 
-1753  Lars Andersen Kirsten Mortensdatter
1753-1791  Lars Sørensen Schøller Kirsten Mortensdatter
1791-1792  Lars Sørensen Schøller Margrethe Nielsdatter
1792-1793  Søren Nielsen Kragh Margrethe Nielsdatter
1793-1810  Søren Nielsen Kragh Kirsten Pedersdatter
1811-1828  Diderich Johansen Schade Kirsten Pedersdatter
-1834-1855-  Johan Frederich Conrad Wilhelm Arnsborg Johansen Sofie Magdalene Sønderup

Der er tre møller i Fakse sogn. En vandmølle der ligger i Hovby by, Hovby Mølle, en vandmølle der ligger lidt længere nede ad Fakse Å, Blåbæk Vandmølle og en vindmølle i nærheden, Blåbæk Vindmølle.

Fakse kirkebog begynder først i 1760.

1787: Margrethe Nielsdatter tjener i møllen.

Mølleren i Hovby Lars Sørensens hustru Kirsten begravet 20.4.1791 i Fakse, 95 år gammel.

Mølleren i Hovby Lars Sørensen begravet 4.1.1792 i Fakse, 65 år gammel.

Søren Nielsen Kragh blev født 1757 i Askov Mølle, søn af møller Niels Kragh og hustru Anne Sophie Jørgensdatter.

Mølleren i Hovby Søren Krags hustru Margrethe Nielsdatter begravet 23.9.1793 i Fakse, 45 år gammel.

Kirsten Pedersdatter blev født ca. 1772 i Køng?, datter af møller i Hellevads Mølle Peder Thorkildsen og Bodil Pedersdatter. Køng kirkebog begynder først 1813.

I 1798 var han - Søren Krag i Hovby - og en Andreas Krag i Køng faddere til Rasmus Pedersens og Ane Magrethe Bentsens datter Boel Kirstine (25117) i Hellevads Mølle Se http://www.nielsen-termansen.com/getperson.php?personID=I13426&tree=tree1 og http://aneopslag.dk/alle/per00698.htm#16

Diderich Johansen Schade blev født 11.2.1778 i Blæsbjerg Mølle, søn af møller Johan Peter Schade og hustru Kirstine Rasmusdatter.

Kirsten Petersen, enke efter møller Schade og før da møller Kragh, død 2.6.1856 og begravet 9.6.1856 i Fakse, ca 84 år gammel.

Kilder:
Høng-Haslev-Faxe Lokalsider.
Fund og fortidsminder.
museum-online.
Folketælling 1787
Folketælling 1801

 

Hulemose Mølle i Vordingborg sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle ved Møllebækken fra Kulsøen
Fæstemølle, først under Vordingborg Slots Gods, 1670-1701 livgeding for prins Jørgen, 1701-1774 under Vordingborg Ryttergods, derefter ejendomsmølle
 
-1513-  Mortin Nielss  
-1610-  Oluf  
-1620-  Niels  
-1638-1640-  Niels Hansen  
1658-1668  Jens Nielsen Anne Jensdatter
-1670-1713  Christen Sørensen Anne Jensdatter
1713-1714  Christen Sørensen enkemand
1714-1718  Ernst Ditlef Gærber Catrina
1714-1719  Eyler Nielsen  
1719-1764  Johan Henrich Cronberg (A3) Inger Margrethe Johansdatter Kraft (A3X)
1764-1774  Johan Christian Kraft Cronberg(A3.3) ungkarl
1774-1789  Jacob Wimmer Sophie Amalie Corneliusdatter
1791-1799  Johan Peter Schade Cathrine Wimmer
1800-1805  Friederich Johan Holm Cathrine Wimmer

Jens Nielsen er bror til Peder Nielsen i Mern Mølle.
Ernst Ditlef Gærber er nævnt som husfoged på Vordingborg Slot 1708-1718. Han boede ikke på møllen, men havde fæstet.
I Gærbers tid var møllen henpagtet til Eyler Nielsen.
Johan Peter Schade var tidligere møller på Blæsbjerg Mølle på Falster. Hans faster var Johanne Hansdatter Schade fra Tubæk Mølle og Grumløse Mølle.
Jacob Wimmer købte møllen for 3180 rigsdaler ved auktionen i 1774.
Cathrine Wimmer er datter af Jacob Wimmer.

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.
P. Chr. von Rehling Qvistgaard: Hulemose. En gammel vandmølles historie og dens beboere. Historisk Samfund for Præstø Amt.
Per Ole Schovsbo: Møllerne i Vintersbølle og Nyråd, Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle/Nyråd.
Jørgen Ravn Theisen: Hulemose Vandmølle gennem 500 år. Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv.
Folketælling 1787. Læs Original Kilde
LOKALHISTORISK FORENING FOR VINTERSBØLLE/NYRÅD: Hulemose vandmølle og Per Ole Schovsbo: Møllerne i Vintersbølle og Nyråd

 

Hårlev Mølle i Hårlev sogn, Bjæverskov herred, Præstø amt
Vindmølle, fæstemølle.
 
1754-1770  Lars Nielsen (se A3.7) Dorthe Marie Larsdatter (se A3.7)
-1787-  Bartholomeus Deichman Christiane Thomassen
-1801-1819  Ole Bruun Edel Christine Deichman
-1826-1860-  Søren Christian Bruun Betty Henriette Louise Euphresine Meyer
-1870-  Edvard Severin Trine
-1880-  Peter Hansen Sidse Marie Petersen

Hårlev kirkebog begynder først i 1755.
Så vidt jeg kan se, mangler Hårlev kirkebog 1786-1810 på Arkivalier online. (24.7.2017)

Lars Nielsen og Dorthe Marie Larsdatter kom fra Tryggevælde Mølle.

1771 Oeder: L. Nielssøn, Hidtil Kromand og Møller paa Stædet.

Edel Christine Deichman er døbt 4.12.1772 i Karise, datter af kaptajn Bartholomæus Deichman og Christiane Thomassen.

Ole Bruun og Edel Christine Deichman blev gift 17.3.1797 i Hårlev. Kilde: familysearch.

Ole Bruun døde 4.12.1819 og blev begravet 15.12.1819 i Hårlev, 73½ år gammel.

Søren Christian Bruun er født ca. 1798 i Hårlev, søn af forrige møllerpar.

Mølleforpagter i Hårlev Søren Bruun og datter af præsten i Toksværd Betty Henriette Louise Euphresine Meyer blev gift 11.8.1826 i Toksværd.

Edel Christine Deichman død 23.7.1858, begravet 31.7.1858 i Hårlev, 88 år, 8 måneder gammel.

Søren Christian Bruun, forhen Møller i Hårlev, opholdt sig i København, død 28.2.1883, begravet 6.3.1883 i Hårlev, 83 år gammel.

Kilder:
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880,

 

Juellinge Mølle i Hellested sogn, Stevns herred, Præstø amt
Bliver også kaldt Juellinge Hollandske Mølle.
Fæstemølle under Juellinge Gods, som i 1755 er under Bregentved Grevskab.
 
-?-  Eskild Nielsen Mette Pedersdatter
-1735-1736  Søren Nielsen ungkarl
1736-1755  Søren Nielsen Anne Margrethe Madsdatter
1756-1761-  Søren Nielsen Anne Kirstine Cronberg (1700.36)
-1762-1764-  Johan Didrich Stibolt Margrethe Elisabeth Røder
-1766-1769-  Greis Jensen  
-1770-1771-  Erik Pedersen  
-1787-1793  Jørgen Andersen Lerche Frederica Hedevig Nielsdatter
1793-1798  enke Frederica Hedevig Nielsdatter
1798-1806-  Peder Svendsen Frederica Hedevig Nielsdatter
-1834-1855-  Jens Christian Olsen Grønkjer Anne Magrethe Ramberg
-1860-  Jens Christian Olsen Grønkjer enkemand
-1870-  Laurits Nicolai Larsen Clemmentine Jacobine Marie Arneberg

Der er to møller i Hellested sogn. Den ene ligger i byen: Hellested Mølle, den anden uden for byen: Juellinge Mølle. Det kan let give anledning til forveksling, når der i en kilde er upræcis stedsangivelse.

Møller enken Mette Pedersdatter i Juellinge Mølle blev begravet 76 år gammel 23.5.1736 i Hellested. Der er skifte efter hende i Juellinge Gods Skifteprotokol 25.9.1736.
Søren Nielsen overtog fæstet efter Eskild Nielsen ved dennes død, som jeg ikke har kunnet finde. Det fremgår af skiftet efter Mette Pedersdatter. Søren Nielsen er nævt som møller i kirkebogen 1735.

Anne Margrethe Madsdatter er datter af datter af Møller i Tryggevælde Mølle Mads jensen og Dorthe Marie Larsdatter og dermed søster til Møller Lars Madsen på Grumløse Mølle og derefter Stensby Mølle hvor han var gift med Abelone Cronberg (A3.7).

Der er skifte efter Anne Margrethe Madsdatter i Bregentved Gods Skifteprotokol 3.11.1755.

Anne Kirstine Cronberg (1700.36) ved jeg desværre ikke hvor kommer fra.

Johan Didrich Stibolt blev gift med Margrethe Elisabeth Røder 8.3.1762 Hellested og de fik sønnen Friderich Diderich døbt 12.8.1764 i Hellested.

Greis Jensen fik døbt børnene Mette 19.5.1766 og Mette Cathrine 4.5.1769 i Hellested.

Erik Pedersen fik en datter Mette Marie døbt 28.10.1770 i Hellested.

Jørgen Andersen Lerches skifte: Juellinge Gods Skifteprotokol 23.2.1793.

Friderica Hedevig Nielsdatter blev gift med møllersvend Peder Svendsen 3.8.1798 i Hellested.

Kilder:
museum-online.
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870

 

Klintemøllen i Øster Kippinge, Kippinge sogn, Falster Nørre herred, Maribo amt
Ejendomsmølle
 
1764-  Peder Viborg  
1767-  enke Anna Cathrine Groos
-1767  Christian Agatz Koch  
1767-  Morten Hansen  
-1784  Ole Christensen  
1784-1794  Niels Mortensen Anne Rasmusdatter
1794-1799  Morten Christensen Maren Olsdatter
1799-1803  enke Maren Olsdatter
1803-  Hans Larsen  

Peder Hersleb Cronberg (A3.2.5) var møllersvend og boede i Øster Kippinge -1785-1795.
Der er gensidigt testamente mellem Morten Christensen og Maren Olsdatter i Falsters Birks Skifteprotokol 20.6.1796 og 6.4.1796.
Morten Christensen blev begravet 30.4.1799 i Kippinge, 65 år gammel.

Kilder:
Falsters Birk: Realregister for Nordre Distrikt, 1738-1807
Folketælling 1787, 1801,

 

Langebæk Mølle i Kalvehave sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle. Ejendomsmølle
Der var 5 forskellige møller ned langs Møllebækken. Det er svært at sige om det var samme ejer/bruger eller forskellige.
 
-1630-1635  Knud Møller  
1635-1655  Peder Knudsen Møller  
1655-1677  Morten Pedersen Børring Anne Nielsdatter
1666-  Karl Torkildsen  
1677-1702  Laurs Pedersen Børring Maren Hemmingsdatter
-1718  Martinus Jensen  
-1719  Niels Knagh  
1718-1730  Jens Martinusen  
1730-1734  Jens Martinusen Maren Rasmusdatter
1735-1738  Oluf Larsen Christiana Hiort
1739-1756-  Peder Hansen Lynge Christiana Hiort
-1772-  Frydenreich  
-1801-1810-  Nicolai Hinrichsen Johanne Blad

Øster Egesborg: Ferie 3 Pentec 1718: Jens Martinusen Møller af Langebæk Mølle er fadder, da hr. Christen Frantsen på Skuderupgaard får døbt sønnen Frantz Christensen.

Jens Martinisen af Langebæk Mølles søn Niels Knag døbt 2.8.1722 i Kalvehave. Niels Knagh er en af fadderne.

Madame Knag i Langebæk Mølle begravet 19.4.1730 i Kalvehave.

Jens Martinisen fra Langebæk Mølle og madame Maren Rasmusdatter Niels Pedersens enke fra Nykøbing bliver gift 14.6.1730 i Kalvehave. Forlovere var Niels Knagh og Anders Jensen Gaard.

Jens Martinusen i Langbæk Mølle blev begravet 12.12.1734 i Kalvehave.

Møllen blev i 1735 handlet for 3183 rigsdaler.

Oluf Larsen i Langebæk Mølle blev begravet 11.7.1738 i Kalvehave.

Peder Hansen Lynge og Christiana Hiort blev trolovede 8.7.1739 og gift 8.7.1739 i Kalvehave.

Niels Knagh i Langebæk Mølle blev begravet 6.3.1741 i Kalvehave. Om det var sønnen af Jens Martinusen eller den tidligere møller i Langebæk Mølle fremgår ikke.

Peder Hansen Lynge var forlover 16.1.1750 ved borger i Nyråd Henrick Bruuns og Anna Dorothea Larsen af Langbæks Mølles vielse i Kalvehave. Desuden var møller i Hulemose Mølle Johan Henrich Cronberg (A3) forlover.

Kalvehave: Den 27. april 1770: Andreas Møller og jomfru Karen Havballe af Langebæk Mølle vies.

Ørslev: Den 29. november 1772: Barnets morbror fra Langebæk Mølle er fadder, da Jens Rasmussen i Ørslev får døbt sønnen Hans Jensen. Hustruen til Andreas Kidehauge i Ørslev er gudmor.

Kalvehave: Den 2. juli 1820: Andreas Tornberg og Ane Sophie Bøgrad i Langebæk Mølle får døbt sønnen Erlig Andreasen Tornberg [måske Erling?].

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.
Martinus Lorenz tråd Møller-dynastier på Sjælland hos DIS-Danmark.
Historien om Langebækgaard.
Michael Axelsens hjemmeside: Morten Pedersen Børring, Lars Pedersen Børring.
Peter Schønnings Dagbog (1772 Frydenreich).
Folketælling 1801,

 

Langebæk Manufakturmølle i Kalvehave sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle
 
1708-1731  Henrik Vilhelm Cronberg (B) Inger Mortensdatter Hoffman
1731-1743  Johan Caspar Cronberg (B1) Bodil Nielsdatter

1729 Henrich Vilhelm Cronberg har en restence på 0 2 8.
1739 Manufakturhuset 5 fag, men værket var ganske øde.
1743 Alt er så ødelagt og ruineret at Ryttergodssessionen bestemt slutter at lade bygningerne, der nu var svundet ind til 11 fag, nedbryde for deraf at oprette 2de Fæstehuse i Ørslev og Taageby.

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.

 

Lekkende Mølle i Øster Egesborg sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle/græsmølle ved Mern å og hestemølle. Fæstemølle intil 1774.
 
-1656  Laurids Nielsen Møller  
1656-  Laurids Nielsen Møller Else Nielsdatter
-1718-1730  Niels Jørgensen Maren Christophersdatter
1730-1735  Rasmus Nielsen Maren Christophersdatter
1736-1741  Jørgen Christiansen Maren Christophersdatter
1741-  Anders Nielsen Maren Christophersdatter
-1771-  Svend Johansen enkemand

Laurids Nielsen Møller blev gift 6.1.1656 med Else Nielsdatter, møllerenke fra Grumløse Mølle.

Øster Egesborg: Fest Circumb 1718: Da Niels Jørgensen i Lekkende Mølle får døbt sønnen Jørgen Nielsen, er gudmor fasteren, ? Jørgensdatter, fra Hellevads Mølle i Sværdborg sogn. 2 fremmødte kvinder fra Sværdborg sogn er faddere.

Niels Jørgensen blev begravet 11.4.1730 i Øster Egesborg, 37 år gammel.

Maren Christoffersdatter, Niels Møllers enke i Lekkende Mølle og Rasmus Nielsen fra Stensby Mølle blev trolovede 18.10.1730 og gift 6.1.1731 i Øster Egesborg.

Rasmus Nielsen blev begravet 11.9.1735 i Øster Egesborg, 29 år 2 måneder og 2 uger gammel.

Møllersvend fra Rønnebæksholms Mølle Jørgen Christiansen blev trolovet 28.10.1735 og gift 15.1.1736 i Øster Egesborg med møllerenken Maren Christophersdatter.

Møller i Lekkende Mølle Jørgen Christiansen begravet 27.1.1741 i Øster Egesborg, 32 år gammel.

Møllerenken Maren Christophersdatter i Lekkende og møllersvend Anders Nielsen blev trolovede 1.5.1741 og gift 10.10.1741 i Øster Egesborg.

Møllen blev ved auktionen i 1774 solgt for 520 rigsdaler.

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.

 

Lundby Mølle i Lundby sogn, Hammer herred, Præstø amt
Vindmølle, ejendomsmølle
 
-1757  Hans Christian Karen Pedersdatter
-1766-1775  Rasmus Hansen Krog Anne Margrethe Jørgensdatter
1775-1802  Rasmus Hansen Krog Ellen Johanne Larsdatter
1802-1809  Christian Anthon Wæber Ellen Johanne Larsdatter
1809-1811  enke Ellen Johanne Larsdatter
1811-1815  Niels Christensen Ellen Johanne Larsdatter

Hans Møller får døbt en søn Rasmus 22.10.1730 i Lundby.
Hans Møller begravet 8.3.1757 i Lundby.
Rasmus Hansen Krog er søn af Hans Christian.
Rasmus Hansen Krog og Anne Margrethe Jørgensdatter gift 2.11.1759 i Roholte.
1771 Han kaldes Krag i Oeder.
1771 Oeder: Hans Christian, var møller, er død, enken er 66 år, enkestandens tid: 1757
Hans Møllers Enke i Lundby begravet 21.4.1775 i Lundby.
Rasmus Krogs Hustru på Lundby Mølle begravet 5.5.1775 i Lundby.
Sværdborg: Påske 1786: Møllerkonen i Lundby Mølle er gudmor, da Søren Diderichsen i Sværdborg får døbt sønnen Friderich Sørensen.
Beldringe: Den 19. juni 1796: Møllerens kone i Lundby Mølle er gudmor, da husmand Peder Olsen og Johanne Jensdatter får døbt sønnen Ole Pedersen.
1801 Christian Wæver er møllersvend i Østre Mølle i Stege.
Møllersvend i Lundby Mølle Christian Anthon Wæber bliver trolovet 28.5.1802 og gift 15.6.1802 i Lundby med møllerenken Ellen Larsdatter.
Præstø: Den 7. januar 1803: Rebslager Johan Hendrich Wæber [Væber] og Kirstine Andersdatter får datteren Inger Margrethe Wæber. Gudmor er møllerkonen fra Lumby Mølle, madam Wæber.
Christian Wæber på Lundby Mølle begravet 4.9.1809 i Lundby, 28 år gammel.
1811 NB: Viet Niels xstensen og Møller Webers Enke Ellen Larsdatter (Ingen dato!).
Ellen Larsdatter død 5.5.1815 begravet 12.5.1815 i Lundby, 62 år gammel.

Kilder:
Folketælling 1787
Folketælling 1801

 

Mern Mølle i Mern sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle, græsmølle
 
-1668-  Peder Nielsen  
-1720-1734  Hans Andersen Anne Sophie Larsdatter
1734-1766  Jacob Hansen Maren Jacobsdatter
1766-1767  Otto Christian Jacobsen (A3.7Y) Ungkarl
1767-1777  Johan Bærent Petersen Anne Margrethe Jacobsdatter
1777-1787-  Otto Christian Jacobsen (A3.7Y) Anna Pauline Hauballe

Peder Nielsen er bror til Jens Nielsen i Hulemose Mølle.
Jacob Hansen er søn af forrige møllerpar Hans Andersen og Anne Sophie Larsdatter.
Jacob Hansen blev gift 12.6.1736 i Allerslev med Maren Jacobsdatter fra Kragevig.
Otto Christian Jacobsen og Anne Margrethe Jacobsdatter er børn af Jacob Hansen og Maren Jacobsdatter.
Møllen blev ved auktionen i 1774 solgt for 1000 rigsdaler.

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.

 

Nygårds Mølle i Vordingborg sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vind- og hestemølle, ejendomsmølle
 
-1707-  Johan Kraft Citzel Hansdatter
-1729  Johan Henrich Bruun Bodil Hansdatter Krog
1729-1741  Jørgen Jørgensen Lund Bodil Hansdatter Krog
1742-1758  Bendix Rasmussen Malling Bodil Hansdatter Krog
1758-1772  Bendix Rasmussen Malling Inger Engel
-1787-  Mads Jensen Else Jacobsdatter
-1801-  Niels Sørensen ungkarl

Johan Kraft og Citzel Hansdatter var forældre til Inger Margrethe Johansdatter Kraft (A3X) gift med Johan Henrich Cronberg (A3)

Bodil Hansdatter Krog er halvsøster til Margrethe Hansdatter Krog (A1.2X) som var gift med møller på Stensby Mølle Jørgen Jørgensen Kirckmann (A1.2)

Jørgen Møller i Vejrmøllen begravet 23.3.1741 i Vordingborg.

Bendix Rasmussen Malling er far til Jacob Malling, der er født 29.8.1760 i Nygårds Mølle. Jacob blev møller i Stensby Mølle.
Jacob Mallings fødsel er fundet af Lars Skovvang Larsen

Kilder:
Folketælling 1787
Folketælling 1801

 

Næstved Hestemølle i Næstved Sankt Morten sogn, Tybjerg herred, Præstø amt
Hestemølle
 
1739-  Henrik Hansen Cronberg (E2) ungkarl
-1749-  Silken Rosenberg Anna Cecilia Caspersdatter
1801-  Hans Birchedahl  
1805-  Anders Kragh  
1812-  Jens Lorentzen  
1818-  Johan Fridrich Richard  
1819-  Christian Jensen Møldrup  
1820-  Hans Christian Jacobsen Nørschov  
1832-  Nørschou  
1833-  Frederich Christian Bierring  

Henrik Hansen Cronberg var senere møller på Gryde Mølle, Røde Vejrmølle.
Silken Rosenberg var senere møller på Store Mølle i Næstved, Skovby Mølle, Helledes Mølle.
Silken Thøgersen Rosenberg er fundet af Lars Skovvang Larsen
Hans Birchedahl får borgerskab i Næstved som hestemøller 9.4.1801.
Anders Kragh får borgerskab i Næstved som hestemøller 11.7.1805.
Jens Lorentzen får borgerskab i Næstved som hestemøller 9.11.1812.
Johan Fridrich Richard får borgerskab i Næstved som hestemøller 5.5.1818.
Christian Jensen Møldrup får borgerskab i Næstved som hestemøller 6.2.1819.
Hans Christian Jacobsen Nørschov får borgerskab i Næstved som hestemøller 3.7.1820.
Nørschou får borgerskab i Næstved som hestemøller 26.9.1832.
Frederich Christian Bierring får borgerskab i Næstved som hestemøller 15.10.1833.

Kilder:
Møller i Næstved Kommune
Huse i Næstved

 

Nørre Alslev Vejrmølle i Nørre Alslev sogn, Falster Nørre herred, Maribo amt
Ejendomsmølle
 
-1750  Hans Jensen  
1750-  Christian Olsen  
1755-1756  Christian Olufsen Margrethe Nielsdatter
1756-  Jørgen Nielsen Margrethe Nielsdatter
-1782  Jens Nielsen  
1782-  Christian Jørgensen  

Christian Olufsen var tidligere møllersvend i Hulemose Mølle.
1755 købte han Nørre Alslev Vejrmølle for 1000 rigsdaler. Johan Christian Kraft Cronberg (A3.3) lånte ham 280 rigsdaler.
Christian Olufsen døde kort efter og enken giftede sig 25.6.1756 med en anden møllersvend fra Hulemose Mølle, Jørgen Nielsen.
1.8.1759 fik Jørgen Nielsen ændret lånet hos Johan Christian Kraft Cronberg fra 280 til 830 rigsdaler.

Kilder:
Falsters Birk: Realregister for Nordre Distrikt, 1738-1807
P. Chr. von Rehling Qvistgaard: Hulemose. En gammel vandmølles historie og dens beboere. Historisk Samfund for Præstø Amt.
Folketælling 1787

 

Sageby Mølle i Mern sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle
 
-1718-1723  Christian Hansen  
-1732-1734  Henrik Henriksen Karen
1734-1740  Christian Skrøder  
1740-1763-  Peder Christiansen Busch  
-1810-1811-  Friderich Petersen  

Præstø: Den 6. juli 1692: Jacob Willumsen Møller i Sageby Mølle troloves til Ane Johansdatter.
Kalvehave: 8 p Pasch 1720: Jørgen Hansen Krog fra Kastrup [ved Vordingborg] troloves til Marte Olufsdatter af Balle. Forlovere er Christian Hansen i Paugeby Mølle og Christopher Pedersen af Viemose.
Christian Hansen i Sageby Mølle begravet 15.12.1723 i Kalvehave.
Skibinge: Circum 1732: Da kongelig skovridder af Endegårde, Johan Christopher Seidler og Anna Augusta Holm får døbt datteren Sophia Annanise Johansdatter Sedler, er Sophie Annanise Pless gudmor. Faddere er hr. Melchior Folsach, Melchior Folsach junior, mons. Christian Frøling, Peder Kirckman, Hendrich Møller i Sageby Mølle, jomfru Charlotte Voigt og jomfru Marie Margrethe Dam.
Kalvehave: 3. advent 1763: Madame Busch i Sageby Mølle er gudmor, da Ole Hansen i Viemose får døbt sin datter for Sophia Olsdatter. Hustruerne til Geert Pedersen og Jens Christophersen er faddere.
Kalvehave: Den 20. januar 1811: Møller Petersens hustru i Sageby Mølle er gudmor, og Friderich Petersen er selv fadder, da Jens Andersen og Karen Pedersdatter i Balle i Kalvehave sogn får døbt datteren Margrethe Jensdatter.

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.

 

Stampen i Søllerød sogn, Sokkelund herred, Københavns amt
Vandmølle ved Mølleåen, tredje vandmølle fra Øresund, hammermølle
Møllen kaldtes tidligere Stuppemølle, Stubbemøllen, Stubmøllen  
-1688-1690  Henrich Cronenberg (1600.05) Anne

Henrich Cronenberg var lesmed og kom senere til Brede.

Kilder:
C. Nyrop: Strandmøllen. Aktstykker til oplysning om den danske papirfabrikation med Strandmøllern som midtpunkt.
wikipedia: Stampen

 

Stensby Mølle i Kalvehave sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle, fæstemølle indtil 1774
 
-1668  Willum Henrichsen Mette Pedersdatter
1668-1670-  Willum Henrichsen enkemand
-1715  Jørgen Clausen Kirckmann ugift
1715-1725  Jørgen Clausen Kirckmann Else Margrethe Cronberg (A1)
1725-1734  Hans Jacobsen Gad Else Margrethe Cronberg (A1)
1734-1737  Hans Jacobsen Gad Anna Hansdatter
1737-1737  Jørgen Cronberg (A8) ungkarl
1738-1758  Jørgen Jørgensen Kirckmann (A1.2) Margrethe Hansdatter Krog (A1.2X)
1758-1760  Lars Madsen (A3.7X) Margrethe Hansdatter Krog (A1.2X)
1760-1764  Lars Madsen (A3.7X) Abelone Cronberg (A3.7)
1764-1767  enke Abelone Cronberg (A3.7)
1767-1774  Otto Christian Jacobsen (A3.7Y) Abelone Cronberg (A3.7)
1774-1776  Mads Nielsen Svogersløv ungkarl
1787-1791  Jacob Malling ungkarl
1791-1798  Jacob Malling Anna Laurentze Brøndel
1798-1800  Jacob Malling enkemand
1800-1824  Jacob Malling Marie Vibeke de Neergaard

1739 Mølleværket anses brøstfældigt
Ved auktionen i 1774 solgtes møllen for 4310 rigsdaler.
Mads Nielsen Svogersløvs skifte 8.11.1776, fundet af Lars Skovvang Larsen
Jacob Malling var født 1760, søn af møller på Nygårds Mølle Bendix Rasmussen Malling og Bodil Hansdatter Krog. Sidstnævnte var halvsøster til Margrethe Hansdatter Krog (A1.2X). Øster Egesborg: Den 19. september 1800: Enkemand Jacob Malling af Stensby Mølle troloves til Marie Vibeke Neergaard. Forlovere er Engelbrecht og Neergaard.

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.
Folketælling 1787
Folketælling 1801

 

Stensby Manufakturmølle i Kalvehave sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle
Kaldes også Hammer Mølle, Le Mølle eller Le Smedje.
 
1700-1720  Jurgen Cronenberg (A) Apolone Finche
1720-1730  enke Apolone Finche
1730-1737  Jørgen Cronberg (A8) ungkarl

1739 Manufakturværket findes ganske øde, men bebos af Margrethe Sofia med tilladelse af Johan Henrich Cronberg (A3).

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.

 

Tryggevælde Mølle under Bregentved gods i Karise sogn, Fakse herred, Præstø amt
Vandmølle
 
1693-1694  Mads Clemensen  
1694-1696  Jurgen Cronenberg (A) Apolone Finche
1697  Anders Rasmussen Elisabeth Johansdatter Finche
1698  Peder Mauritsen  
1704  Lars Christensen  
1710  Sven Møller Kirsten
1717-1741  Mads Jensen/Møller (se A3.7) Dorthe Marie Larsdatter (se A3.7)
1745-1753  Lars Nielsen (se A3.7) Dorthe Marie Larsdatter (se A3.7)

Lars Nielsen og Dorthe Marie Larsdatter flyttede videre til Hårlev Mølle.

 

Tubæk Mølle i Skibinge Sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle, græsmølle
 
-1666  Enke Boel Pedersdatter
1693-1723  Elias Jørgensen Elen Cathrine Rasmusdatter
1723-1727  Enke Elen Cathrine Rasmusdatter
1727-  Rasmus Eliasen  
-1742-1752  Martinus Jensen From  
1752-1754  Hans Jacobsen Krag Johanne Hansdatter Schade
-1771-  Michel Jensen  

Martinus Jensen From var søn af Jens Martinusen møller i Langebæk Mølle. Se Lars Skovvang Larsen.
Johanne Hansdatter Schade. Se Grumløse Mølle

 

Vålse Mølle i Vålse sogn, Falster Nørre herred, Maribo amt
Vindmølle
Ejendomsmølle
 
-1741  Peder Erichsen  
1741-1762  Morten Jørgensen Sommer  
1762-  Hemming Nielsen  
-1783  Troels Mortensen Sommer Elisabeth Hemmingsdatter
1786-1811  Christian Jørgensen Karen Troelsdatter
1811-1814  Morten Christiansen  
1814-1850-  Troels Christiansen Kirsten Rasmusdatter

Elisabeth Hemmingsdatter bærer barnet ved en dåb 8.12.1755 i Vålse
Troels og Elisabeth fik i Vålse døbt børnene: Karen 26.5.1761, Maren 25.2.1764 og begravet 19.8.1764.
Troels Mortensen Sommer blev begravet 2.10.1783 i Vålse, 59 år og 9 måneder gammel.
Lisbeth Troels enke blev begravet 3.11.1797 i Vålse, 60 år gammel.
Christian Jørgensen og Karen Troelsdatter blev trolovede 6.4.1781 og gift 1.6.1781 i Vålse
Christian og Karen fik i Vålse døbt børnene: Dorthe 19.7.1781 og begravet 8 dage gammel 22.7.1781, Morten 18.3.1783, dødfødt datter 7.8.1786, Troels 19.11.1787
Troels Christiansen og Kirsten Rasmusdatter blev gift 1.4.1814 i Vålse.
Johan Christian Kraft Cronberg (A3.2.1) tilbragte sine sidste år på møllen, hvor han døde 1820.
I Johan Christian Kraft Cronbergs skifte hævder mølleren Christian Jørgensen at de er beslægtede.
Christian Jørgensen blev begravet 4.10.1831 i Vålse, 78 år gammel.
Der er dødsanmeldelse for Christian Jørgensen i Falters Birks Skifteprotokol 29.9.1831, indgivet af hans søn gårdmand Morten Christiansen Sommer i Vålse.

Kilder:
Falsters Birk: Realregister for Nordre Distrikt: 1738-1807, 1800-1857 (1), 1800-1857 (2)
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850

 

Ørholm Mølle i Kongens Lyngby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt
Vandmølle ved Mølleåen
 
-1801-1803-  Morten Høyer Skov Anne Margrethe Hintze

Morten Høyer Skov betegnes som forpagter i Ørholm ved folketællingen i 1801. Hans bror Peder Schou er møllersvend.
Møller Morten Høyer Skov og Anne Margrethe Hintze blev gift 3.9.1801 i Kongens Lyngby. Møller Morten Høyer Skov og Anne Margrethe Hintzes søn Hans Peter blev født i Ørholm, døbt 10.1.1802 i Kongens Lyngby.
Møller Morten Høyer Skov og Anne Margrethe Hintzes datter Caroline Kirstine Marie Høyer (A3.2.4.3X) blev født i Ørholm, døbt 19.6.1803 i Kongens Lyngby.
Morten Høyer Skov og Anne Margrethe Hintzes søn Morten Højer blev født i Kongens Lyngby sogn, døbt 6.1.1805 i Kongens Lyngby. Det fremgår ikke hvad hans erhverv er eller hvor de bor, kun at de bor i Kongens Lyngby sogn.
Ved næste barns dåb 16.11.1806 i Kongens Lyngby er han kromand i Frederiksdal.
Senere bliver han møller på Frederiksborg Slotsmølle og dernæst møller på Østre Mølle i Magleby på Møn.

Kilder:
Kongens Lyngby kirkebog
Wikipedia: Ørholm Mølle, med en god liste over ejerne.
Lyngby Taarbæk Stadsarkiv: Mølleåen; Møller og fabrikker ved Mølleåen og Mølleåen; et nationalt industriminde.
Folketælling 1801,

 

Østre Mølle i Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt
Vandmølle
 
-1787-  Mogens Nielsen Ellen Pedersdatter
-1805-  Otto Grum Kirstine
-1816-1820  Morten Høyer Skov enkemand
1820-  Morten Høyer Skov Ane Marie Caroline Kyle
-1834-  Otte Christian Grum Ane Catrine Kappel

Mølleren Otto Grum og hustru Marie fik døbt datteren Catrine Margrete 27.11.1803 i Magleby.
Mølleren ved Østre Mølle Otto Grum og hustru Kirstine fik døbt sønnen Otto Christian Grum 12.6.1805 i Magleby.
Møller Morten Høyer Skov og hans første kone Anne Margrethe Hintze er forældre til Caroline Kirstine Marie Høyer (A3.2.4.3X).
Møller Høyers datter Sophie Magdalene i Østre Mølle blev begravet 13.4.1816 i Magleby på Møn, 7½ år gammel.
Forpagter af Østre Mølle Morten Høyer Skov og Ane Marie Caroline Kyle blev gift 14.4.1820 i Magleby på Møn.
Tidligere var han møller på Ørholm Mølle og møller på Frederiksborg Slotsmølle.

Kilder:
Magleby (Møn) kirkebog

 


 

 

Flåden

Af følgende lister ses at de tre Cronberg der indgår findes blandt spredte Cronberg. Resten er gift med Cronberg kvinder fra familierne B og D eller fra spredte Cronberg. Man kunne så formode at de spredte Cronberg, mest sandsynligt tilhører familierne B og D.

Tak til museumsinspektør på Tøjhusmuseet Jakob Seerup, som har været yderst hjælpsom med forklaringer om flådens organisation og arkivalier. Jakob Seerups Forskerblog kan anbefales, som et rigtigt godt sted at læse om flådens ansatte og deres liv.

De ansatte i flåden boede som oftest i Nyboder og benyttede for det meste Holmens Kirke.

Et problem med flådens ansatte er, at mange døde på rejse. Deres begravelser er ikke noteret i kirkebøgerne.

 

Sejlende stampersonel

Flådens sejlende stampersonel er opdelt i tre divisioner og efter 1755 i fire divisioner. Hver division er opdelt i ti kompagnier.
I en vigtig kilde som Holmens kirkebog bruges også en alternativ nummerering hvor kun kompagni nummeret nævnes, men til gengæld gives kompagnierne fortløbende numre. Se følgende eksempler:

Division og kompagni Kun kompagni
1. division 2. kompagni 2. kompagni
2. division 6. kompagni 16. kompagni
2. division 10. kompagni 20. kompagni
3. division 4. kompagni 24. kompagni
Eksempler på de to nummererings systemer. (se A3.7)

For at undgå forvirring benyttes her nummerering med division og kompagni uanset kildens nummereringsform.

1. division 2. kompagni  
Bendt Cronberg (1700.11) opløber -1747
  matros nr. 31 1747-1751
 
1. division 3. kompagni
Johan Michel Draber (gift med B2) bøsseskytte 1734-1739
Peder Christian (gift med B1.4) underkonstabel 1774
Jacob Johansen Jesmund
(svigerfar til 1800.03)
kvartermester 1782
 
1. division 5. kompagni
Lars Larsen (gift med D3.4) matros nr. 18 1802
 
2. division 1. kompagni
Jochum Frederich Cronberg (1700.10) opløber 1747
  matros 1748-1749
Christian Haag (1700.35.5) Underkonstruktions
assistent
1840-1850
 
2. division 6. kompagni
Abraham Jacobsen
(1700.10’s kones første mand)
matros 1745
Espen Hansen (gift med D2.1) matros 1780-1783
 
2. division 8. kompagni
Peder Christian (gift med B1.4) matros 1764
 
3. division 5. kompagni
Peder Christian (gift med B1.4) matros 1767
 
3. division 6. kompagni
Johan Schmidt
(1800.02’s kones første mand)
matros nr. 39 1795-1802

 

Enrollerede matroser
Enrollerede matroser var ikke ansat i divisionerne men en slags værnepligtige fra sølimitterne.

Johan Magnus Aagesen (gift med 1700.22) enrolleret matros 1786
Mogens Jørgensen Holm (gift med D3.4) enrolleret matros 1786, 1790
Johan Erichsen Kylling (forlovet med D3.4) enrolleret matros 1792
Johannes Jensen Cronberg (1800.02) enrolleret matros
af sjællandske distrikt,
Ho? nr. 2243
1812-1823

 

Håndværkerstokken
Håndværkerstokken var inddelt i 5 kompagnier i midten af 1700 tallet.

Man inddelte håndværkerne i syv klasser alt efter dygtighed. De dygtigste var af 1. klasse, mens de nye og de mindst dygtige var af 7. klasse.

2. kompagni
Søren Jørgen Jensen (gift med B2.2) tømmermand 1761-1801
 
4. kompagni
Mogens Jørgensen Holm (gift med D3.4) tømmermand nr. 69 1788, 1791
 
Ukendt kompagni
Johan Magnus Aagesen (gift med 1700.22) tømmermand 1787

 

Håndværkerstokkens skole

1. håndværkerstoks skole
Johannes Jensen Cronberg (1800.02) 1794