Cronberg familier i Danmark

  Forside > Spredte personer i 1700-tallet

Forside

Spredte personer i 1600-tallet

Spredte personer i 1700-tallet
   1700.02 Hans Michel Cronberg
   1700.03 Daniel Cronberg
   1700.04 Andreas M. Cronborg
   1700.05 Cathrine Margrethe
       Cronberg

   1700.08 Margrethe Cronberg
   1700.10 Jochum Frederich Cronberg
   1700.11 Bendt Cronberg
   1700.14 Peder Cronberg
   1700.15 Andreas Cronberg
   1700.16 Hans Henrich Cronberg
   1700.17 Carl Matthies Cronberg
   1700.18 Gert Cronberg
   1700.19 Johan Christian Cronberg
   1700.22 Engel Christine Cronberg
   1700.23 Olaus L. Cronberg
   1700.24 Søren Nielsen Cronborg
   1700.26 Lovise Nielsdatter Cronberg
   1700.28 Mette Kirstine Cronberg
   1700.30 Inger Cronberg
   1700.34 Maren Cronberg
   1700.35 Sophie Michelsdatter Cronborg
   1700.36 Anne Kirstine Cronberg
   1700.38 Johan Jørgen Cronberg
   1700.38.1 Johan Philip Cronberg
   1700.38.1.4 Nicolai Ahrend Cronberg
   1700.38.1Y.1 Carl Diedrich Ludolph Colditz Cronberg
   1700.39 Carl Christian Kronberg
   1700.40 Agnete Cronberg
   1700.41 Charlotte Cronberg
   1700.44 Marie Cathrine Cronberg
   1700.45 Anne Marie Cronberg
   1700.46 Pouel Ebbesen Cronberg
   1700.47 Mathias Cronberg
   1700.48 Niels Cronborg
   1700.49 Wilhelm Cronberg
   1700.50 Cathrine Cronberg
   1700.51 Johan Georg Cronberg
   1700.52 Cronberg
   1700.53 Anna Marie Cronberg
   1700.54 Christine Cronberg
   1700.55 Johan Christian Cronenberg
   1700.56 M. Cronberg
   1700.57 Magdalena Maria Cronenburgen

Spredte personer i 1800-tallet

Spredte personer i 1700-tallet

1700.02       Hans Michel Cronberg
Hans Michel Cronbierg, Granaterer, viet 2.6.1716 i Næstved Sankt Peder til Margrethe Cathrine Eylers.

Kunne han være en søn af Michel Cronberg (D)?


 

1700.03        Daniel Cronberg

”Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter branden 1728” Del IV omhandler ”Mandtal af 14.Decbr. 1728 over indvaanere i de af Branden 1728 skaanede dele af byen”. På side 225 optræder Daniel Cronberg.

Han er soldat, er gift og har to børn. De bor til leje hos Peter Nicolay Muursvend, Nørre Quarteer, Vester Vold, matr. Nr. 297.

Granadier ved Major Schluphuts Kompagni i Roskilde i 1731, senere tømmersvend i Roskilde.

Gift 1. gang med Brithe Carlsdatter, født ca. 1683
Børn:
1700.03.1 Datter, født ca. 1726, begravet 19 år gammel 19.7.1745 i Roskilde Domkirke
1700.03.2 Barn, begravet 21.8.1731 i Roskilde Domkirke
1700.03.3 Jonas Cronberg, døbt 25.11.1731 i Roskilde Domkirke, begravet 6.6.1739 i Roskilde Domkirke.

Brithe Carlsdatter er begravet 21.1.1764 i Roskilde Domkirke

Gift 2. gang 26.10.1764 i Roskilde Domkirke med Anne Cathrine Christiansdatter, født ca. 1721.

Daniel Cronberg døde ca. 1770 ifølge Oeder.

Anne Cathrine Christiansdatter er gift 2. gang 21.10.1774 i Roskilde Domkirke med enkemand Christen Christensen.

Daniel Cronberg kunne måske være i familie med Michel Cronberg (D). Michel Cronberg får en søn Jonas, lige som Daniel Cronberg gør det.

Videre arbejde:
Se Kartotek over Grenaderkorpsets justitsprotokol (1712 - 1763) her og her Kartotek over navnelister, Overkrigssekretærens håndbreve: Daniel Kronberg, Det kongelige Grenaderkorps, 1744

 

---------- Diskussion ----------

Daniel Nielsen Cronberg er sammensat af tre ”personer”.
(1) Daniel Cronberg fra København
(2) Daniel Cronberg fra Roskilde
(3) Daniel Nielsen fra Roskilde
Argumenter for og imod at det er samme person
For:
(1) er soldat, (2) og (3) er granadier
Major Schluphut er i København 1726 og i Roskilde 1731
(1) har to børn, (2) får et barn og (3) får begravet 3 børn.
Jeg har ikke kunnet finde sønnen Jonas andet steds i Danmark.
(3) får ikke noget barn i Roskilde 1725-1726
(2) og (3) benytter Roskilde Domkirke
Jeg har endnu ikke fundet andet om (3) i Roskilde
Tidsfølgen passer
Imod:
Han kaldes Nielsen ved børnenes begravelser men Cronberg alle andre steder. Aldrig Nielsen Cronberg.
Mangler:
Der er ikke navn eller alder på børnene ved deres begravelser i Roskilde Domkirke, undtagen datteren der er 19 år.

Med Roskilde menes kirkebogen i Roskilde Domkirke.


 

 

1700.04       Andreas M. Cronborg


Forlover i 1741 i Kastrup

Han er skoleholder i Neder Vindinge …1736-1751. Neder Vindinge ligger i Kastrup Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt. Han er første gang iagttaget ved konens begravelse.

Mellemnavnet M. er kun fundet i hans underskrift.

Gift 1. gang med Beate Anna Sophie Jensdatter Krog, født ca. 1673.
Hendes Børn:
1700.04.1 Anna Christine Cronborg?, begravet 6.12.1739 i Kastrup

Beate Anna Sophie Jensdatter Krog er begravet 14.10.1736 i Kastrup.

Steddatteren Anna Christine Cronborg? er fadder 1.12.1737 i Kastrup ved Hans Bentz barn Bents dåb.

Gift 2. gang (måske 1738 i København. Se Andreas Cronberg (1700.15)) med Karen Larsdatter Lunde.

Andreas Cronborg er begravet 15.1.1751 i Kastrup.

Efterfølgeren som skoleholder i Neder Vindinge er Knud Jørgen Villumsen Gyrsting, skoleholder i Flakkebjerg 1746-1751, søn af Vilhelm Gothardt Gyrsting, degn i Vejlø, Vester Egesborg ved Næstved.

 

---------- Noget om Karen Larsdatter Lunde ----------

Karen Larsdatter Lundes søster Elisabeth Lauritzdatter Lunde døde 18.5.1743 som logerende i klokkeren Lorentz Holstens hus i Vordingborg, begravet 21.5.1743 i Vordingborg ”i den underste Krydsgang i Kirken med fuld Sang og Klang”.
Skifte: Vordingborg Byfoged 18.5.1743 ff.

Andreas Cronborg deltager i samtlige skiftesessioner.

Af skiftet fremgår at Elisabeth Lauritzdatter Lunde var enke efter Morten Nielsen Fog/Fogt i København. Der blev fremlagt skifte ekstrakt fra Morten Nielsen Fogs skifte påbegyndt 23.10.1741.
Arvinger er hendes søskende:
Augustinus Lauritzen Lunde, kobbersmed, bor i Amsterdam
Niels Lauritzen Lunde, bor i Amsterdam
Jens Larsen Lunde, degn i Tostrop i Jylland
Karen Larsdatter Lunde, gift med Andreas Cronborg, skoleholder i Neder Vindinge.
Catharina Larsdatter Lunde, gift med Otto Bremer, snedker forhen boende i Svendborg
Kirstine Lauritzdatter Lunde, forhen tjent i Oedgaard præstegård i Jylland.


 

 

1700.10       Jochum Frederich Cronberg
Født ca. 1728 (Jakob Seerup angiver at en opløber sædvanligvis er 18-20 år)

Stilling og bopæl:
1747 Opløber 2. division 1. kompagni no. 96 i Salviegade no 15 sol siden
1747 Matros 2. division 1. kompagni i Prinsensgade
1748 Matros 2. division 1. kompagni i Prinsensgade
1749 Matros 2. division 1. kompagni i Adelgade
1750 Aftakket matros, Academie længen
1750 Aftakket matros, Salviegade

Trolovet 10.11.1747, gift 29.11.1748 i Holmen, København med enken Ellen Pedersdatter
Se også her.
Børn:
1700.10.1 Johan Frederich Cronberg, døbt 10.6.1749 i Holmen, København, død af kopper og begravet 9.10.1750 i Holmen.
Den dag blev der begravet otte børn i Holmen, alle døde af kopper.

Sidst på sommeren 1753 er han med til at snyde en svensk skipper Andreas Rödding. Han har tidliger været idømt seks måneders hårdt tvangsarbejde, fordi han sammen med en garder har snydt en skånsk bonde. Læs denne spændende historie og andre spændende historier fra 1700-tallets København i bogen: Hundemordet i Vimmelskaftet og andre fortællinger fra 1700-tallets København af Peter Henningsen og Ulrik Langen. Jochum Frederich Cronberg indgår i persongalleriet i kapitel 3: Friere og falskspillere. Noget om drik og dobbel.

Han må være den Joachim Friderich Cronberg som er indskrevet i Københavns Stokhus Slaverulle som nr. 727. Af rullen fremgår:
Han er uærlig slave.
Han er født i Rostock 1730.
Han har kone og 2 børn.
Han er lediggænger.
Han er indsat fordi han har begået mange tyverier.
Hans straf var kagstrygning og brændemærkning i panden.
12.7.1757 er han modtaget fra Citadellet.
Han sad på livstid.
12.11.1763 lykkedes det ham at stikke af.

Læs lidt om Stokhuset på Landsarkivet
Se et fotos af Stokhuset på indenforvoldene

 

----- Noget om Ellen Pedersdatter -----

Trolovet 11.1.1745 og gift 1. gang 19.2.1745 i Holmen med Abraham Jacobsen
Børn:
• Hans Abrahamsen, født 4.5.1745, begravet 2.3.1750 i Holmen.

Abraham Jacobsens stilling og bopæl
1745 Matros 2. division 6. kompagni i Rigensgade
1745 Matros 2. division 6. kompagni i Lille Strandstrædet


 

 

1700.11 Bendt Cronberg
Født ca. 1726 i København.

Stilling og bopæl
-1747 Opløber 1. division 2. kompagni
1747 Matros 1. division 2. kompagni
1749 Matros 1. division 2. kompagni nr. 31 i Skolemesterlængden
1750 Matros 1. division 2. kompagni i Skolelængen
1751 Aftakket matros i Dronningens Tværgade
1753 Aftakket matros i Sankt Pederstræde

Trolovet 26.9.1749 og gift 1. gang 19.12.1749 i Holmen med Johanne Kirstine Svendsdatter.
Se også her.
Børn:
1700.11.1 Johanne Cathrine Cronberg, døbt 25.8.1750 i Holmen

Gift 2. gang med Ellen Pedersdatter
Børn:
1700.11.2 Ulrica Charlotta Cronberg, døbt 27.9.1751 i Holmen. Se også (1700.41)
1700.11.3 Agnete Cornelia Cronberg, døbt 6.11.1753 i Holmen. Se også (1700.40)

Det er ikke lykkedes at finde nogen vielse. Kan Ellen Pedersdatter være den samme som har været gift med Jochum Frederich Cronberg (1700.10) eller er det bare et tilfældigt navnesammenfald?

I Præsentationsbogen for 1. division 2. kompagni står:
Januar 1747 Bendt Cronberg avancerer fra opløber til Matros nr. 31. Han skal tjene i 16 år.
7.11.1748 ”hidsat fra reserve nr. 51 Frederich Christian Horn i steden for Bendt Cronberg der Permitteres at fahre.”
14.7.1751 Reserven Frederich Christian Horn indtræder som nr. 31 i stedet for Bendt Cronberg som er død.

Det gør ikke sagen mindre mystisk.
Hvordan har han kunnet få en datter Agnete Cornelia efter at han er død? Han er heller ikke nævnt som død ved datteren Ulica Charlottas dåb.
Hvorfor hedder deres mor det samme som Jochum Frederich Cronbergs kone? Har Jochum Frederich Cronberg skiftet navn til Bendt efter Bendts død eller er det præsten der har skrevet forkert?

 


 

 1700.40  Agnete Cronberg

Død 30.7.1758 i Børnehuset (Kvindefængslet på Christianshavn).

Kan hun være den samme som: Agnete Cornelia Cronberg (1700.11.3), døbt 6.11.1753 i Holmen. I givet fald er hun 4 år. Kan det tænkes at en 4 årig dør i et fængsel?

I Peter Henningsen og Ulrik Langens bog Hundemordet i Vimmelskaftet står side 248: ”Det anslås i en indberetning fra 1791, at hen ved 100 københavnske børn i alderen fra et halvt til 12 år årligt indsættes i tugthuset med deres mødre.
Så svaret må blive et ja og desuden må det antages at hendes mor Ellen Pedersdatter er indsat i fængslet.

Links:
Wikipedia: Tugt- og Børnehuset
Landsarkivet: Børnehuset
Vor Frelsers Kirkegaard
Nicolai Jonge: Københavns Beskrivelse 1783. Christianshavns Qvarteer. Side 446


 

 

 1700.41  Charlotte Cronberg

I Navneliste til Navnekartotek til Skattemandtal 1762, København står: Lem ved Børnehuset. 1,449

Død 23.1.1763 i Børnehuset på Christianshavn (Kvindefængslet på Christianshavn).

Kan hun være den samme som Ulrica Charlotta Cronberg (1700.11.2), døbt 27.9.1751 i Holmen? I givet fald må hun være 11 år.


 

 

 1700.05  Cathrine Margrethe Cronberg
Født ca. 1735

Gift 2. gang 30.7.1777 i Garnisons danske menighed, København, med Henrich Andersen Norlin, født ca. 1736
Børn:
1700.05.1 Maria Regine Norlin, født i Studiestræde, døbt 1.2.1778 i Vor Frue.

1778 bor de i Studiestræde, Henrich er bødkersvend.
1787 bor de i Lavendelstræde 81 i København. Henrich er bødkersvend.

Cathrine død 2.8.1795 på Almindelig Hospital af galdefeber, begravet 5.8.1795 i Vor Frue.

Henrich død 8.11.1795 på Sankt Hans? Hospital af kræft, begravet 12.11.1795 i Vor Frue


 

 

1700.08   Margrethe Cronberg
Født ca. 1743

Død i Nyråd, begravet 15.10.1783 i Vordingborg

Hun kunne være datter af Henrich Cronberg (B4)
Hun kan have boet hos Karen Cronberg (B1.3) som boede i Nyråd i 1787


 

 

1700.14  Peder Cronberg
Født ca. 1751.
Er i 1787 forpagter af hollænderiet i Sophienlund i Herrested sogn. Herrested ligger nogenlunde midtvejs mellem Nyborg og Ringe.
Gift med Dorthe Hansdatter, født ca. 1750.
Børn:
1700.14.1 Niels Danqvart Cronberg, født ca. 1783.

Sophienlund hører under herregården Ravnholt. Sophienlund er bygget 1769 som mejerigård til 42 køer.

Tak til Alex Larsen for at have gjort opmærksom på disse Cronberger.


 

  1700.15  Andreas Cronberg
Det fremgår af Københavns Kopulationsprotokol at han er
Viet 29.5.1738 i Sankt Nikolai, København.
Vielser i Sankt Nikolai før 1785 er gået tabt, så det vides ikke, hvem han er viet til.

Han kunne være den samme som Andreas M. Cronborg (1700.04), hvis kone bliver begravet i 1736 og eller Andreas Cronberg (1600.13) .


 

 

1700.16   Hans Henrich Cronberg
I Vordingborg kirkebog er der den 2.8.1722 en barnedåb. Blandt fadderne er: Hans Hendrich Cronbergs Søster.

Det er det eneste sted jeg er stødt på navnet i Vordingborg. Jeg har ikke læst alle fadderes navne. Hvem hans søster er, kan vi ikke vide. Præsten skriver tilsvarende ved en dåb 23.5.1722: Lofrentz Thomæsens Søster.

Hvor han eller søsteren bor får vi heller ikke vide. På den tid skriver præsten ikke hvor fadderne kommer fra.

Både han og søsteren bor sandsynligvis i et andet sogn end de andre Cronberger, ellers ville præsten nok have relateret hendes slægtskab til en af de lokale Cronberger.


 

 

1700.17   Carl Matthies Cronberg
Trolovet 19.9.1727 og viet 26.9.1728 i Garnisons tyske menighed til Anna Maria Marckgrafen.

Carl Matthies Cronenberg er musketer ved det Oldenborgske Regiment, Eversens Kompagni.

Ved trolovelsen hedder han Carl Matthies Cronenberg,
ved vielsen hedder han Carl Martiin Cronberg.


 

 

1700.18   Gerhardt Cronberg
Fornavnet skrives Gerhardt, Gerdt, Gert.
Efternavnet staves Cronburgh, Cronburg, Cronberg, Cronenberg

Trolovet 30.10.1729 i Garnisons tyske menighed, gift 18.3.1731 i Citadel med Anna Catharina Pedersdatter.
Børn:
1700.18.1 Anna Maria Elisabeth Cronberg, døbt 26.4.1729 i Garnison
1700.18.2 Anna Maria Catrina Cronberg, døbt 20.8.1730 i Garnison
1700.18.3 Johan Cornelius Cronberg, døbt 27.8.1733 i Vor Frelser
1700.18.4 Anna Maria Cathrina Cronberg, døbt 13.10.1735 i Vor Frelser
1700.18.5 Johan Cornelius Cronberg, døbt 8.9.1737 i Vor Frelser

Gert Cronenberg er:
1729 Grenader ved Sjællandske Regiment, kaptajn von der Weides Compagni.
1731 Musqueter ved Sjællandske Regiment, kaptajn von der Weides Compagni.
1733 Soldat
1735 Musquetier
1737 Musquetier bei dem Mariner Regiment

Han er katolik og bliver viet af den tyske garnisons kapellan. Måske er han fra Tyskland?

Videre arbejde: Kartotek over navnelister, Overkrigssekretærens håndbreve: Gerdt Cronenburg


 

 

1700.19   Johan Christian Cronberg

Musketer i Prinsens Regiment, kaptajn Duckers kompagni.

Gift med Marie Christine Sehersdatter (usikker på læsningen af Sehersdatter)
Børn:
1700.19.1 Johan Zacharias Cronberg, døbt 1.10.1744 i Helsingør Sankt Maria.


 

 

1700.22   Engel Christine Cronberg
Født ca. 1755

Gift 1. gang 21.10.1785 i Vor Frue København med arbejdsmand Johan Magnus Aagesen, født 5.4.1755 i Toarp, Saxtorp, Sverige, søn af Åke Månsson og Botilla Månsdotter Cederberg.
Børn:
1700.22.1 Else Dorthea Johansdatter, døbt 9.7.1786 i Holmen, begravet 25.9.1786 i Holmen.
1700.22.2 Peder Bendsen Johansen, døbt 9.7.1786 i Holmen, begravet 19.7.1786 i Holmen.
1700.22.3 Aage Magnussen Johansen, døbt 22.7.1787 i Holmen.

Johan Magnus Aagesens stilling og bopæl
1785 Arbejdsmand i Larselejstræde
1786 Enrolleret matros i Skolemesterlængen (Hjortelængen)
1787 Enrolleret matros
1787 Skibstømmermand i Skindergade 74

Gift 2. gang med smedesvend Peder Andersen Børre

Engel døde 31.12.1796 Lille Fiolstræde 176, begravet 4.1.1797 i Vor Frue.

Link:
Mere om Johan Magnus Aagesen af Patrik Holm på geni.com


 

 

1700.23   Olaus L. Cronberg
Født ca. 1752
Fornavnet skrives også Olavus, Olauos, Olle og Ole. Mellemnavnet L. er kun set i begravelsesprotokollen fra Assistens Kirkegård.

Skomagermester i København før 1784.

Trolovet 29.10.1784 og viet 26.11.1784 i Frederiks tyske Kirke i København til Elisabeth Margaretha Dombrock (1700.23X), født 12.10.1764, datter af Daniel Dombrock og Johanna Maria.
Hendes navn staves også Dombroch, Dombrog, Dombrok og Dumbrok.
Børn:
1700.23.1 Nicolai Gustav Cronberg, døbt 23.10.1785 i Frederiks tyske Kirke, begravet 18.12.1785 i Trinitatis.
1700.23.2 Carl Magnus Cronberg, døbt 9.3.1788 i Sankt Nikolaj, begravet 23.7.1790 i Sankt Nikolaj.
1700.23.3 Daniel Christian Cronberg, døbt 27.6.1790 i Sankt Nikolaj, begravet 29.6.1791 i Sankt Nikolaj
1700.23.4 Carl Magnus Cronberg, begravet 8 dage gammel 10.7.1792 i Sankt Nikolaj
1700.23.5 Johanne Cathrine Cronberg, begravet 10 dage gammel 14.6.1797 i Sankt Nikolaj
Ingen af fadderne hedder Cronberg

1785 bor de Adelgade nr. 294.
1787-1792 bor de Lille Kongensgade 78.

Af Hof- og Stadsrettens Skødeprotokol Nr. 33. 1797-98. Pag. 554. fremgår det, at Skomagermester Ole Kronberg køber en del af grunden No. 343 i Hummergaden, Øster kvarter. Fundet af Ane Knudsen.

2.9.1797 opretter Olaus og Elisabeth et gensidigt testamente. Alle deres børn er døde og ægtefæller kan kun arve hinanden, hvis der er børn i ægteskabet. Det er nok grunden.

I Københavns Skomagerlavs Drengeprotokol står:
28.11.1799 lod mester Olle Kronberg indskrive Christian Jachopsen Kronberg (1800.15) for at lære i 3 år fra Micheli 1799 til Micheli 1802.
11.4.1801 er Kristian Jacobsen Kronberg for svend løsgiven.
Der står intet om, at de har en familie relation.

Olaus Cronberg døde af nervesyge 9.5.1811 og blev begravet 15.5.1811 fra Holmen til Assistens Kirkegård. Da boede han Størrestræde 251.
Ved hans skifte efterlyses arvinger i Adresse Avisen. Ingen arvinger melder sig. Det kunne tolkes som, at han stammer fra Danmark og måske endda fra København?


Efterlysning af arvinger i Adresseavisen 4.11.1811
Foto: Finn Folkmann

Teksten lyder:
I Følge et imellem afg. Skomagermester Ole Kronberg og Hustrue Elisabeth Margrethe Kronberg under 2 Septbr. 1798 oprettet og den 13 Mai 1811 allernaadigst confirmeret Testamente, er af Enken indbetalt i Lands Over- samt Hof- og Stadsrettens Skiftecommission til Deling imellem den Afdødes Arvinger 50 Rd.; thi indkaldes herved med lovlig Varsel ovennævnte afdøde Skomagermester Ole Kronbergs Arvinger til, i bemeldte Skiftecommission at anmelde og godtgiøre deres Arveret, for derefter at imodtage hvad dem af de indbetalte Halvtredsindstyve Rigsdaler kan tilkomme.

Hans skifte i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission: Forseglingsprotokol 1810,1811 5C
Af Københavns Skomagerlav og Skomagermesterforenings Ligkasseprotokol fremgår at der blev udbetalt 35 rigsdaler ved hans begravelse.

----- Noget om Elisabeth Margaretha Dombrock -----

Døbt 17.10.1764 i Frederiks Tyske Kirke.

Konfirmeret 1781 i Frederiks Tyske Kirke.

Gift 2. gang 25.10.1811 i Holmen med enkemand, futteralmager Jacob Jensen Møller, født ca. 1769.


 

 

1700.24   Søren Nielsen Cronborg
Født ca. 1697

Jeg har kun set Søren Nielsen bruge navnet Cronborg ved dåben i 1735 og Cronburg ved dåben i 1739 og Kronborg ved begravelsen.

Kongens staldkarl
1733-1739 Kattesund
1742 Tornebuskegade
1745 Rådhus stræde
1773 Gothersgade 190

Gift med Anne Knudsdatter
Børn:
1700.24.1 Ingeborg Cronborg, døbt 4.5.1733 i Holmen
1700.24.2 Anna Maria Cronborg, døbt 30.9.1735 i Holmen
1700.24.3 Niels Cronborg, døbt 17.7.1737 i Holmen
1700.24.4 Anne Cronborg, døbt 19.10.1739 i Holmen
1700.24.5 Maren Cronborg, døbt 10.4.1742 i Holmen
1700.24.6 Ingeborg Cronborg, døbt 21.1.1745 i Holmen

Anne Knudsdatter er død ca. 1757 ifølge Oeders efterretninger.
Søren Nielsen Cronborg er begravet 12.4.1773 i Trinitatis.


 

 

1700.26   Lovise Nielsdatter Cronberg
Født ca. 1760 på Sjælland.

I 1787 er hun stuepige hos kaptajn ved Det Viborgske Regiment Peter Helmich og Anna Cecilia Brabandt. De bor Sankt Mathiasgade 27 i Viborg.

Hun får et barn uden for ægteskab med fourer ved Det Viborgske Regiment Carl Frideric Wagner, født ca. 1767.
Barn:
• Wagner Carlsen, døbt 3.6.1787 i Viborg Domsogn, begravet 20.6.1787 i Viborg Domsogn.

22.2.1788 fik hun lejermålskvittering gratis!

Gift 14.3.1792 i Garnison i København med garder til fods Ole Jonsen Harested, født ca. 1768.
Børn:
• Ane Marie, født 17.10.1792, døbt 28.10. 1792 i Garnison
• Niels Johan Token?, født 1.2.1795, døbt 15.3.1795 i Garnison

Ved datteren Ane Maries dåb er blandt fadderne Fridrich Helmig og frøken Helmig. Familien Helmig/Helmich er sandsynligvis flyttet til København på det tidspunkt og i hvert fald bor de i København i 1801.

I 1801 bor de Rosengården matr. nr. 120 i København. Ole er skoflikker.

13.3.1803 - 4.3.1808 modtager Lovise almisse fra fattigvæsenet. Af Almisse Protokollen løbenummer 1125 fremgår at:
hun er Harresteds enke.
hun har børnene Anne Maria på 11 år og Niels på 8 år.
hun er født ca. 1760 på Sjælland.
hun boede i perioden på Møntergade 180 og 81 og Sankt Pederstræde 157.
Et barn dødt. ?

Hendes mands navn er problematisk.
17.2.1792: Ole Joensen
14.3.1792 Ole Johnsen
28.10.1792 Ole Arensten (efternavnet er ret ulæseligt)
15.3.1795 Ole Haraldstad
1.2.1801 Ole Ohsen Harestadt (patronymet er ret ulæseligt)
13.3.1803 Harrested


 

 

1700.28   Mette Kirstine Cronberg
Hun kendes kun et sted fra. Hun optræder som fadder 24.6.1744 i Kalvehave ved Johan Jansen Drabers datter Else Cathrines dåb (se B2).

Måske er det hende, der er nævnt som Cathrine Kirstine Cronbergs (B2) søster ved Johan Jansen Drabers næste barns dåb 22.9.1745 i Kalvehave?

En del peger på at hun kunne være Mette Kirstine Cronberg (B7). Men det stemmer ikke overens med noten under begravelser 15.4.1721 i Kalvehave: ”Henrich Cronbergs yngste Datter af Lgbechs Lesmedie”.


 

 

1700.30   Inger Cronberg
Født ca. 1739

Gift med Ole Larsen, født ca. 1734

I 1787 bor de Gammel Mønt 335.
De har en fattig pige Ane Bjerregaard på 7 år boende.
Ole Larsen er bud ved komediehuset.

Inger Cronberg kunne være Inger Cathrina Johansdatter Cronberg (B1.2) født 1734 eller Inger Henrichsdatter Cronberg (B4.1) født 1742.

Ud fra navnet passer hun bedst med Inger Henrichsdatter Cronberg (B4.1) født 1742.


 

 

1700.34   Maren Cronberg
Født ca. 1760

Trolovet 29.3.1786 og gift 27.4.1786 i Brønshøj med Christopher Adamsen Marqvard, født ca. 1752. Ved vielsen kommer de begge fra København.
Børn:
1700.34.1 Dorte Marie Marqvard, født 31.1.1787, døbt 4.2.1787 i Brønshøj, begravet 18.2.1787 i Brønshøj.
1700.34.2 Anne Cathrine Marqvard, født i Åbenrå i København, døbt 9.3.1788 i Trinitatis

Christophers erhverv og adresser
1787 Skomager, Utterslev
1788 Skoflikker, Åbenrå i København
1801 Brand ?gesell, Landemærket 111.
1802 Skomager i Landemærket.

Maren Cronberg døde 21.6.1816 og blev begravet 24.6.1816 i Tinitatis. Hun blev beskrevet som skomager Christopher Marquarts hustru i Borgergaden no 121. Hun var 59 aar.
Der er skifte efter hende: Forseglingsprotokol 21.6.1816 og Behandlingsprotokol
I forseglingsprotokollen nævnes datteren A. Cathrine, som er gift med skomager J.O. Strøm. Desuden at enkemanden er på Almindelig Hospital.

Hun kaldes Maria ved folketællingen i 1801.

 

 

 

1700.34 Maren Cronberg
2. generation

1700.34.2  Anne Cathrine Marqvard
Født i Åbenrå i København, døbt 9.3.1788 i Trinitatis, datter af Maren Cronberg (1700.34) og Christopher Adamsen Marqvard

Konfirmeret 1802 i Trinitatis

Gift før 1816 med skomagermester Johannes Olsen Strøm, født ca. 1780 i Norge
Børn:
• Johannes Strøm, født 21.7.1820 og døbt 22.7.1820 på Den kongelige Fødselsstiftelse, konfirmeret 19.10.1834 i Trinitatis.
• Juliane Marie Frederikke Strøm, født 9.2.1823 og døbt 15.2.1823 på Den kongelige Fødselsstiftelse.

Anne Cathrine Marqvard døde 13.10.1825 af barselsfeber på Fødselsstiftelsen, begravet 19.10.1825 i Trinitatis, efter at have født en dødfødt dreng 3.10.1825 (morens nr. 709).

Johannes Olsen Strøm er indskrevet til vielse 1825 i Helligånd med Stine Margrethe Koefoed, født ca. 1799. Der er ikke nogen vielsesdato, men under anmærkninger står: Denne forbindelse er hævet

Johannes Olsen Strøm gift 2. gang 24.9.1826 i Sankt Petri med Anne Sophia Dorothea Schaurø, døbt 1.9.1795 i Holmen.
Børn:
• Marie Frederikke Strøm, døbt 1.8.1827 i København, konfirmeret 2.10.1842 i Holmen.

Johannes Olsen Strøm døde 29.8.1835 på Frederiks Hospital, begravet 2.9.1835 i Trinitatis.
Der er skifte efter ham Forseglingsprotokol 13.9.1835.

 

Kilder:
Folketælling 1834, 1840, 1850, 1860


 

 

1700.35   Sophie Michelsdatter Cronborg
Født ca. 1752 i Ålborg.

1787 Tjenestepige hos stadsmusikant Bartholomæus Schreiber, Silkegade i København

Gift 23.4.1788 i Sankt Nikolaj med Christian Haag, født ca. 1755.
Børn:
1700.35.1 Louise Birgitte Haag, døbt 4.9.1788 i Sankt Nikolaj.
1700.35.2 Henrich Christian Haag, født 23.3.1790, døbt 1.4.1790 i Sankt Nikolaj, konfirmeret 1803 i Holmen.
1700.35.3 Mariane Kirstine Haag, døbt 26.10.1792 i Domkirken i Bergen, Norge.
1700.35.4 Ditlev Michael Haag, født ca. 1795 i Bergen, Norge.
1700.35.5 Christian Haag, døbt 12.9.1798 i Trinitatis
1700.35.6 Christiane Sophie Haag, født 25.8.1801, døbt 6.9.1801 i Holmen
1700.35.7 Frederich August Haag, født 25.8.1801, døbt 6.9.1801 i Holmen

1790 Skibstømmermand Store Kongensgade.

1801 De boede Sankt Annagaden 380, Christian var skibstømmermand på Holmen.

Christian Haag døde før sønnen Christians konfirmation i 1813.

9.7.1820 modtager Lovise almisse fra fattigvæsenet. Af Almisse Protokollen løbenummer 1950 fremgår at hun:
er født 1752 i Ålborg 1752 og har boet i København i 40 år.
lider af vattersot og er gigtsvag.
er lem i Frelserens Arbejdshus.
er Chr. Haacks enke.

Sophie Cronborg døde 2.9.1820 i Plejehuset på Christianshavn, begravet 6.9.1820 fra Vor Frelser til Assistens Kirkegård.

 

 

1700.35 Sophie Michelsdatter Cronborg
2. generation

1700.35.1   Louise Birgitte Haag
Døbt 4.9.1788 i Sankt Nikolaj, datter af Christian Haag og Sophie Michelsdatter Cronborg (1700.35).

Konfirmeret 1803 i Holmen. Her hedder hun Louise Birgitte Amalie Haag.

Gift 17.9.1813 i Garnison med Jens Andreas Kirckhoff, født ca. 1783.

 

1700.35.4   Ditlev Michael Haag
Født ca. 1795 i Bergen, Norge, søn af Christian Haag og Sophie Michelsdatter Cronborg (1700.35).

Konfirmeret 26.3.1809 i Holmen. Hans far lever tilsyneladende.

Gift 6.4.1827 i Holmen med Johanne Margrethe Schou, født ca. 1797 i København, enke efter skomagersvend Johan Frederich Norlin.
Hans bror Christian Haag (1700.35.5) er forlover. Hendes forlover er Peter Christian Petersen som er gift med søsteren Christiane Sophie Haag (1700.35.6).
Johanne Margrethe Schous børn:
• Frideriche Eleonore Norlin, født 7.3.1819, døbt 24.3.1819 i Holmen.
Deres fælles børn:
• Johannes Christian Haag, født 27.1.1828, døbt 16.3.1828 i Holmen.

1827-1828 er han tømmermand af 3. klasse, 2. division 4. compagni nr. 51 og bor Hjertensfrydgade 4.

Frideriche Eleonore Norlin er konfirmeret 13.4.1834 i Holmen.

 

1700.35.5   Christian Haag
Døbt 12.9.1798 i Trinitatis, søn af Christian Haag og Sophie Michelsdatter Cronborg (1700.35).

Konfirmeret 2.5.1813 i Holmen. Hans far er død.

Gift 1. gang 8.10.1828 i Holmen med Else Jensen, født ca. 1796

Gift 2. gang 12.7.1840 i Holmen med Louise Augusta Krag, født ca. 1800 i København.

1845 er han under konstruktions assistent nr. 14 og bor Haregaden 11.
De har et plejebarn Boline Kragh født 19.5.1839, datter af Christian Kragh og Boline Margrethe Abrahamsen.

1850 er han assistent nr. 12 og bor Haregaden

Ved folketællingerne 1840 og 1850 står under adressen: 2. division 1. kompagni.

Død 28.7.1853 af cholera, Haregaden 11, Konstruktionsassistent i Søetaten, begravet 30.7.1853 i Holmen.
Den dag blev der begravet 6 personer i Holmen, alle døde af cholera. Dagen før og dagen efter var det 9 personer.
Skifte: Hvidebog 6.9.1853

 

1700.35.6   Christiane Sophie Haag
Født 25.8.1801, døbt 6.9.1801 i Holmen, datter af Christian Haag og Sophie Michelsdatter Cronborg (1700.35).

Gift 4.5.1821 i Holmen med Peter Christian Petersen, født ca. 1798. Broren Ditlev Michael Haag er hendes forlover.
Børn:
• Rudolph Ferdinand Petersen, født 24.10.1834

 

1700.35.7   Frederich August Haag
Født 25.8.1801, døbt 6.9.1801 i Holmen, søn af Christian Haag og Sophie Michelsdatter Cronborg (1700.35).

Konfirmeret 13.10.1816 i Holmen.
Bor hos moren. Faren er død.


 

 

1700.36   Anne Kirstine Cronberg
Trolovet i Fakse og gift 21.11.1756 i Hellested med enkemand og møller på Juellinge Mølle Søren Nielsen.
Desværre er Fakse kirkebog før 1760 gået tabt.

Det sidste der står om familien i Hellested kirkebog er stedsønnen Mads Sørensens konfirmation i 1761.

Hun kunne være Anna Kirstine Johansdatter Cronberg (B1.4). Det eneste der ikke passer er at hendes navn staves Cronborg ved vielsen, men det er jævnligt stavet sådan i stedet for Cronberg. Præsten i Hellested har næppe kendt familien Cronberg.

I givet fald er hun 18 år ved vielsen og Søren Møller må være død inden 1761 hvor hun bliver trolovet i København.

---------- Noget om Søren Nielsen ----------

Møller på Juellinge Mølle.

Gift 1. gang 14.12.1736 i Karise med Anna Margrethe Madsdatter, døbt 10.11.1720 i Karise, datter af møller på Tryggevælde Mølle Mads Jensen og Dorthe Marie Larsdatter (se A3.7).
Børn:
• Jens Sørensen, døbt 18.10.1737 i Hellested, konfirmeret 1755 i Hellested
• Metthe Marie Sørensdatter, døbt 5.2.1739 i Hellested, konfirmeret 1756 i Hellested
• Anna Cathrina Sørensdatter, døbt 29.1.1741 i Hellested, begravet 19.2.1741 i Hellested.
• Inger Katrine Sørensdatter, døbt 7.3.1742 i Hellested, konfirmeret 1758 i Hellested
• Mads Sørensen, døbt 3.5.1744 i Hellested, konfirmeret 1761 i Hellested
• Dorthe Marie Sørensdatter, døbt 16.10.1746 i Hellested
• Ane Sophie Sørensdatter, døbt 24.11.1748 i Hellested
• Ane Lisbeth Sørensdatter, døbt 20.12.1750 i Hellested
• Giertrud Marie Sørensdatter, døbt 31.5.1753 i Hellested, begravet 1756 i Hellested.

Anna Margrethe Madsdatter er søster til Lars Madsen, som bliver gift med Abelone Cronberg (A3.7) ca. 1760.

Anna Margrethe Madsdatter blev begravet 35 år gammel 23.7.1755 i Hellested.
Der er skifte efter Anne Margrethe Madsdatter i Bregentved Gods Skifteprotokol 3.11.1755.


 

 

1700.38   Johan Jørgen Cronberg

Født ca. 1725 i Hamborg

1750 sergent i generaladjudant Bløchers kompagni i Fredericia

Gift med ?
Børn:
1700.38.1 Johan Philip Cronberg, døbt 22.7.1750 i Fredericia Michaelis

Johan Philip Cronbergs dåb er fundet af Lars Skovvang Larsen

Kan han være den samme som Johan Georg Cronberg (1700.51)

videre arbejde:
Kartotek over mønstringer i Rendsborg her og her

 

 

1700.38 Johan Jørgen Cronberg
2. generation

1700.38.1   Johan Philip Cronberg
Døbt 22.7.1750 i Fredericia Michaelis, søn af sergent Johann Jørgen Cronberg (1700.38).

Johan Philip Cronbergs erhverv og adresser:
1787 Fourer ved det Riberske Regiment, var indkvarteret hos sergent Johan Krug i Fiskergade 7 i Ribe.
1803 Vagtmester ved Christians Plejehus i Eckernførde.

Gift 1. gang med Vibeke Cathrine Wolhadt, født ca. 1757 i Rendsborg, datter af Hans Hinrich Wolhadt og Christine Drewsen.
Børn:
1700.38.1.1 Margarethe Sophie Elisabeth Cronberg, født ca. 1779
1700.38.1.2 Johan Henrich Marcus Cronberg, født ca. 1781
1700.38.1.3 Kirstine Marie Johanne Cronberg, født ca. 1784
1700.38.1.4 Nicolai Ahrend Cronberg, født ca. 1788

Vibeke Cathrine Wolhadt blev begravet 22.7.1800 i Christians Plejehus.
Ved morens død er datteren Kirstine ikke nævnt så hun må være død.

Gift 2. gang før 1803 med Sophia Carolina Christiansen, født ca. 1769

Datteren Margarethe bor i 1803 hos sine morforældre i Obereider Straße 367 i Rendsborg.

Det vides ikke hvornår Johan Philip Cronberg døde men Sophia Carolina Christiansen var enke i 1808.

Johan Philip Cronbergs dåb er fundet af Lars Skovvang Larsen

Videre arbejde:
Kartotek over Justitsarkivet, Frisedler
Kartotek over Justitsarkivet, Frisedler
Kartotek over Justitsarkivet, Frisedler

 

----- Noget om 1700.38.1Y   Sophia Carolina Cronberg født Christiansen -----

Uden for ægteskab med enkemand, oberstløjtnant, direktør for Chistians Plejehus i Eckernførde Carl Diedrich Ludolph Colditz.
Børn:
1700.38.1Y.1 Carl Diedrich Ludolph Colditz Cronberg, døbt 16.7.1808 i Christians Plejehus.

 

----- Noget om Carl Diedrich Ludolph von Colditz -----

Født 21.3.1749 i Rendsborg, søn af Colditz og Christiana Magdalena Wittrock.

Gift med Maria Jacobine Arbo, født 16.6.1750 i der Dom Kirche, Slesvig.
Børn:
• Hans Friederich Carl von Colditz, født 16.1.1786, Dom Gemeine Slesvig.
• Dorothea Christiana Johanna von Colditz, født ca. 1788 begravet 5.9.1807 i Christians Plejehus.
• Friederich von Colditz, født ca. 1792

1803 Sønnen Hans Friederich Carl bor til leje hos Anna Sophia Schobele i Slesvig By, hvor han går i skole.

Maria Jacobine Arbo blev begravet 2.11.1804 i Christians Plejehus

Hans mor Christiana Magdalena Wittrock døde 70 år gammel og blev begravet 21.3.1805 i Christians Plejehus. Ved begravelsen nævnes hans søster Sophia von Colditz og hendes børn, men ikke hans far. Søsteren er nævnt i enkekassen. Hun er født 13.6.1755 i Rendsborg og hendes dåbsattest findes i Rigsarkivet.

Enten er Christina Magdalena Wittrock stedmor for Carl Diedrich Ludolph von Colditz eller også er der en af aldersangivelserne ved begravelserne, der er forkert.

Carl Diedrich Ludolph von Colditz døde 7.2.1808 og blev begravet 12.2.1808 i Christians Plejehus.

 

----- Noget om Christians Plejehus -----

STARBAS skriver:
For militæretatens fattige, invalider, soldater, enker og forældreløse børn blev der i 1767 oprettet en stiftelse, "Christians Plejehus" først i St. Kongensgade, senere i Sølvgadens Kaserne - der henhørte under de militære myndigheder. 1785 blev anstalten flyttet til Eckernførde, men fik samtidig et anneks eller depot i Domestiquebygningen i Rosenborg.

Ved folketællingen 1803 har Eckernførde 2.911 indbyggere, heraf alene 353 i Christians Plejehus.

 

 

1700.38 Johan Jørgen Cronberg
3. generation

1700.38.1.2  Johan Henrich Marcus Cronberg
Født ca. 1781, søn af Johan Philip Cronberg (1700.38.1) og Vibeke Cathrine Wolhadt.

1813 Korporal i Rytteriets 2. Dragonregiment

Videre arbejde
Kartotek over Rytteriets Underofficerer
Kartotek over Rytteriets Underofficerer, 2. Dragonregiment

 

1700.38.1.4  Nicolai Ahrend Cronberg
Født ca. 1788 i Holsten, søn af Johan Philip Cronberg (1700.38.1) og Vibeke Cathrine Wolhadt.

Snedkersvend og ungkarl

Adresser
1803 Hos forældrene i Eckernførde
1814-1815 Kvartermester i Rytteriet
1834 Logerende hos købmand Søren Christopher Hucke i Strømgaden i Hjørring
1840 Logerende hos enken Mette Marie Hinkel i Storegade i Hjørring.

I 1842 er han indsat i Arresten i Hjørring. Der dør han 14.3.1842. Begravet 21.3.1842 i Hjørring.

Videre arbejde
Kartotek over Rytteriets Underofficerer

 

1700.38.1Y.1   Carl Diedrich Ludolph Colditz Cronberg
Døbt 16.7.1808 i Christians Plejehus, søn af oberstløjtnant, direktør for Chistians Plejehus i Eckernførde Carl Diedrich Ludolph Colditz og Sophia Carolina Cronberg, født Christiansen (1700.38.1Y).
Han er født uden for ægteskab. Forældrene var henholdsvis enkemand og enke. Faren døde fem måneder inden Carl blev født. Se afsnittet om faren ovenfor.

Han er ikke døbt Cronberg. Ifølge Christian Carøe har han fået kongens tilladelse til at føre navnet Cronberg. Hvor nødvendigt det var med den tilladelse ved jeg ikke. Det var jo hans mors navn efter hendes afdøde mand.

Student fra Kiel.
I lære hos regimentskirurg C. F. Prahl ved Christians Plejehus i Eckernførde.
Kompagnikirurg i Glückstadt 1827, senere i Altona.
Eskadronskirurg i Itzehoe 1829.
Kom til København 1830, kir. Eksam. E. 1833 II. Karakt.
Bataillonskirurg 17.12.1833 i Itzehoe.

Carl Diedrich Ludolph Colditz Cronberg døde 11.12.1835 i Itzehoe.

Kilder:
Christian Carøe: Den danske Lægestand 1786-1838. Fundet af Michael EneRiis.
Kartotek over Kirurger, Feltskærere, Dyrlæger og Kursmede


 

 

1700.44   Marie Cathrine Cronberg
Født ca. 1790, datter af Johanne M. Mof (ca. 1768 - ?) og hendes første mand.

Ved folketællingen 1801 bor hun hos sin mor til leje i Elsdyrgaden 4 i Nyboder. Moren er enke efter 2 ægteskaber og nyder almisse fra fattigvæsenet.


 

 

1700.42   Niels Cronberg
Født på den kongelige fødselsstiftelse 3.1.1795 og døbt samme dag.

I Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelses Hovedprotokol (Afd. A) står: 9.1.1795 Udbragt paa Kassen


 

 

1700.39   Carl Christian Cronberg
Født ca. 1758

Murersvend

Begravet 11.8.1782 i Vor Frue i København.
Han boede da i Larsbjørnstræde.

Kunne han være i familie med Jens Kronberg (1800.03), som har en søn ved navn Carl Vilhelm.


 

 

1700.45   Anne Marie Cronberg
Født ca. 1750

I Tugt- Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavns protokol: Mandtal over Forbedrigshusets lemmer kan man læse følgende:
Indkom 1778 Febr...28.
Anne Marie Cronberg 28 Aar gl:
for sit utugtige Levnet, efter
Politie Kamrets Kiendelse, til
Arbeide i Füre Ugger
Udkom d 28 Marti 1778

Anne Marie Cronberg er fundet af Inger Wiene.


 

 

1700.46   Pouel Ebbesen Cronberg
Født ca. 1785

1801 bor han som læredreng hos malermester Lars Pouelsen Lange, Overgaden neden Vandet nr. 160 på Christianshavn, sammen med 4 andre læredrenge.

Han kunne være i familie med Johannes Ebbesen Cronberg ( SE03).


 

 

1700.47   Mathias Cronberg
Født ca. 1742

1787 Han er ugift musketer ved Kronborgs Bataljon og indkvarteret hos brygger og vognmand Poul Larsen uden for Nye Kirkegård 320 i Helsingør, sammen med 2 andre musketerer.
Hans navn er stavet Cronborg.

1801 Han er ugift grenader ved det Sjællandske Jægerkorps andet Grenader Kompagni og indkvarteret på Kronborg Fæstnings østre længe sammen med 82 andre grenaderer.
Hans navn er stavet Croneberg.


 

 

1700.48   Niels Cronborg
Født ca. 1778

1801 Han er ugift garder i Livgarden til Hest og bor i Garden til Hests kaserne ved Rosenborg Slot.


 

 

1700.49   Wilhelm Cronberg
Født ca. 1761

1801 Han er stenhuggersvend og bor til leje hos Anne Margrethe, enke efter møller Svend Segling, matrikel nr. 228 i Sankt Annæ Øster Kvarter, København.


 

 

1700.50   Cathrine Cronberg
Født ca. 1738

1787 Hun er ugift tjenestepige hos tømmermester Andreas Kirkerup, Store Kongensgade 58, København.

Kan hun være Anna Maria Cathrina Cronberg (1700.18.4) eller måske Inger Cathrine Johansdatter Cronberg (B1.2)?


 

 

1700.51   Johan Georg Cronberg
Født ca. 1728 i grevskabet Marek.

1766 er han rekrut i Rendsborg Fæstning.

Gift med Johanna Margaretha Cronbergin, født ca. 1728 i Dresden.

Kan han være den samme som Johan Jørgen Cronberg (1700.38)?

Videre arbejde: Kartotek over mønstringer i Rendsborg: Johan Georg Cronberg, Johanna Margaretha Cronbergin


 

 

1700.52   Cronberg
Født ca. 1737 i Friderich Rode i Saxen-Gotha

1755 er han i Det Oldenburgske Infanteri Regiment i Rendsborg Fæstning.

Videre arbejde:
Kartotek over mønstringer i Rendsborg: Cronberg


 

 

1700.53   Anna Marie Cronberg

I Navneliste til Navnekartotek til Skattemandtal 1762, København står: Tjenestep. 13,71

Hun kan være den samme som:
Anna Marie Cronberg (D2.1), Anna Maria Elisabeth Cronberg (1700.18.1), Anna Maria Catrina Cronberg (1700.18.2), Anna Maria Catrina Cronberg (1700.18.4) eller Anna Marie Cronberg (1700.45)


 

 

1700.54   Christine Cronberg

I Navneliste til Navnekartotek til Skattemandtal 1762, København står: 8,123

Hun kan være den samme som:
Christiana Nielsdatter Cronberg (D2.S2)


 

 

1700.55   Johan Christian Cronenberg

Se Danske Kancelli. Alfabetisk register over naturalisationspatenterne
Her står: 1791, Johan Christian Cronenberg, 107

Kan han være den samme som Johan Christian Gronenberg (T01)?


 

 

1700.56   M. Cronberg

Der er skifte efter ham i Hofretten:
Se Register over alle skifter og protokoller i denne skifteret (1679 - 1771)
Her står: Cronberg M      67 22/6

Kan han være den samme som Michael Nielsen Cronberg (D1.3)?


 

 

1700.57   Magdalena Maria Cronenburgen

Løgumkloster 12.2.1762 blev Johan Caspar Ehrencron af Bredstæd og Piigen Magdalena Maria Cronenburgen af Løgum Closter efter løste Kongebrev i Huuset copulerede.


 

 

1700.58   Første fri